'การบินไทย' นำบุคลากรทางการบินและพนักงาน 8.6 พันคน รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

'การบินไทย' นำบุคลากรทางการบินและพนักงาน 8.6 พันคน รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
11 มิถุนายน 2564
483

"การบินไทย" จัดให้บุคลากรทางการบินและพนักงาน กว่า 8.6 พันคน รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมด่านหน้ารับนักท่องเที่ยว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยโดย ศูนย์ TG ร่วมใจต้านภัยโควิด ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้บุคลากรทางการบิน และพนักงานประจำสำนักงาน รวมจำนวน 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลผ่านทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข จัดให้บุคลากรทางการบินของบริษัทฯ จำนวน 3,084 คน และพนักงานประจำสำนักงาน (Back Office) จำนวน 838 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)

1623407960100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand หรือ AOC) ได้ประสานกับคณะกรรมการ AOC และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ พนักงานฝ่ายบริการภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และฝ่ายช่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4,684 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไป

162340797789

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการได้รับวัคซีนป้องโควิด-19 เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านการบิน ซึ่งเป็นผลดีกับภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง