ธุรกิจโรงแรม-นวดไทยตื่นตัวรับวัคซีน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ธุรกิจโรงแรม-นวดไทยตื่นตัวรับวัคซีน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
11 มิถุนายน 2564
120

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เผยธุรกิจภาพรวมโรงแรมเชียงใหม่กระทบ 100% ขอภาครัฐช่วยจัดสรรวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด หวังเมื่อเปิดเมืองนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการ และพนักงานของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 980 คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว จากการขอรับฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,700 คน ซึ่งที่เหลือต้องรอรับการจัดสรรจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ ซึ่งโดยภาพรวมธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบแทบจะ100%เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะรับการฉีควัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเป็นการเตรียมความพร้อมหากว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

162340461579

นางนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา กล่าวว่า พนักงานนวด และผู้ประกอบการของชมรมฯ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 100 คน จากการขอรับฉีดวัคซีนทั้งหมด 300 คน โดยไม่พบว่ามีผู้ใดเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานนวดรายอื่นๆ ตื่นตัวเข้ามาลงชื่อ เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น และต่างเชื่อว่าการฉีตวัคซีนจะเป็นคำตอบที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ และมีความปลอดภัย อันจะเป็นการต่อยอดให้เกิดแนวทางการฟิ้นฟูทางธุรกิจต่อไปได้ เพราะตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ถือว่าธุรกิจนวดไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากตัวเลขสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่600 แห่ง ขณะนี้มีการแจ้งยกเลิกเกือบ 200 แห่ง เพราะฉะนั้น อยากให้ภาครัฐช่วยจัดสรรวัคซีน ซึ่งเป็นคำตอบที่จะทำให้ระบบเศรษกิจ และท่องเที่ยวขับเคลื่อนต่อไปได้

162340462798

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง