เวียดนามงัดมาตรฐานยูโร 5 กีดกันรถยนต์ไทย

เวียดนามงัดมาตรฐานยูโร 5 กีดกันรถยนต์ไทย
11 มิถุนายน 2564
290

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ไทยเตรียมใช้เวที WTO จี้เวียดนามทบทวนการรับรองมาตรฐานยูโร 5 ให้เป็นธรรมตามหลักสากล หวั่นกระทบส่งออกยานยนต์ไทย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของโลก รวมทั้งส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่มีความพร้อม เช่น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ยังประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดประเทศเวียดนามได้ประกาศใช้มาตรฐาน Euro 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยานยนต์ของไทย โดยประเทศเวียดนามได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศ และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐาน Euro 5 จะมีผลบังคับใช้ สามารถผลิตรถยนต์ตามมาตรฐานเดิม (Euro 4) ได้ต่อเนื่องจนกระทั่งใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ แต่หากเป็นผู้นำเข้าจะต้องขออนุญาตตามมาตรฐานใหม่คือ Euro 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงแม้ว่าใบอนุญาตจะยังไม่หมดอายุก็ตาม ถือว่าไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ สมอ. ในฐานะหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ประกอบการรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าไม่เท่าเทียมกัน จึงเตรียมเสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบหรือดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ WTO และเตรียมหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าเสนอในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ครั้งที่ 85 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังได้ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีที่จะนำเข้าสู่อินเดีย โดยจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า และได้รับใบอนุญาตจากสถาบันมาตรฐานอินเดีย และผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สมอ. จึงได้แจ้งไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่ม responsible care สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาผลกระทบ ประเด็นปัญหา และข้อเรียกร้องต่อกฎระเบียบของอินเดีย เพื่อเสนอเป็นข้อกังวลทางการค้าในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 85 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมอ.ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีการค้าโลก ยืนยันจะดูแลและปกป้องภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

รายงานข่าวแจ้งว่า การส่งออกสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบจากไทยไปเวียดนามปี 2563 มีมูลค่า 1,626 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23.12% โดยการส่งออกช่วง 4 เดือน ปี 2564 มีมูลค่า 761 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 52.92%

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง