สมุทรสาคร 'ติดเชื้อโควิด' วันนี้เกือบร้อย

สมุทรสาคร 'ติดเชื้อโควิด' วันนี้เกือบร้อย
11 มิถุนายน 2564
851

พื้นที่สีแดง สมุทรสาคร "ติดเชื้อโควิด" วันนี้เกือบร้อย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่สึแดง พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 98 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 21,115 ราย หายป่วย 19,734 ราย เสียชีวิตสะสม 34 ราย

162337537016

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Emergency Operation Center : EOC) วานนี้ พร้อมด้วยคณะทำงาน EOC จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมเตรียมวางแผนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในชุมชน สถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร

ตลอดจนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ครอบคลุม เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยมาตรการการสร้างภูมิคุ้มกันโรคหมู่ให้แก่ประชาชน และลดความรุนแรงของโรค การเสียชีวิต

รวมทั้งเข้มงวดการใช้มาตรการ DMHTTA ด้วยการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ/ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนการแก้ไขปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร

162337535536

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง