ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1980-2200บาท/100กก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1980-2200บาท/100กก.
9 มิถุนายน 2564 | โดย สมาคมโรงสีข้าวไทย
30

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

               ชนิดข้าว                                 บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                             -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                    -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)               2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)         1980-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                            1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

  (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                     1750-1780

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                       1170

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                     -

ข้าวขาว 5%                                         1330-1350

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                1120-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                      1050-1070

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                     9.50-9.70

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162323739617

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: