'ศูนย์อนามัยนครสวรรค์' จับมือ 'มิสเตอร์วัคซีน' ตั้งเป้า 'ฉีดวัคซีน' ครบทุกกลุ่ม

'ศูนย์อนามัยนครสวรรค์' จับมือ 'มิสเตอร์วัคซีน' ตั้งเป้า 'ฉีดวัคซีน' ครบทุกกลุ่ม
9 มิถุนายน 2564
508

​'ศูนย์อนามัยนครสวรรค์' จับมือ 'มิสเตอร์วัคซีน' เขตสุขภาพที่ 3 จัดบริการ 'ฉีดวัคซีน' กำหนดดำเนินการใน 3 ระยะ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตนหลัง 'ฉีดวัคซีน' ยังคงต้องยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) ​แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 'โควิด-19' อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มีนโยบายให้ศูนย์อนามัย ทุกแห่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมา 'ศูนย์อนามัยนครสวรรค์' ได้สนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่ผู้ให้บริการของหน่วยบริการ 'ฉีดวัคซีน' โควิด-19 ร่วมกับ 'มิสเตอร์วัคซีน' (Mr. Vaccine) เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีบทบาทหลักในการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการ 'ฉีดวัคซีน' วางระบบการกระจายวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแต่ละระยะ

162322246263

วางระบบการเฝ้าระวังและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ได้รับวัคซีน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการให้กับผู้บริการ'ฉีดวัคซีน' ตลอดจนจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน 'โควิด-19' ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองรับการ 'ฉีดวัคซีน' ให้กับกลุ่มหน่วยงานที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และประชาชนที่จองสิทธิ์การ 'ฉีดวัคซีน'

162322246147

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แพทย์หญิงศรินนา กล่าวต่อไปว่า การให้บริการ 'ฉีดวัคซีน' ของเขตสุขภาพที่ 3 ขณะนี้ได้กำหนดดำเนินการใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งดำเนินการแล้วจำนวน 1,607 ราย ระยะที่ 2 ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคหลอดเลือดสมอง 4) โรคไตเรื้อรัง 5) โรคมะเร็งทุกชนิด 6) โรคเบาหวาน และ 7) โรคอ้วน และระยะที่ 3 ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี”

162322246142


​“ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับบริการ'ฉีดวัคซีน'แล้ว ยังต้องเฝ้าระวังและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงโรค'โควิด-19' โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Testing COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ” ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว

162322246770

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง