นายกฯสั่งศึกษาภาษีกลุ่ม G7 หวังไทยชิงโอกาสลงทุน EEC

นายกฯสั่งศึกษาภาษีกลุ่ม G7 หวังไทยชิงโอกาสลงทุน EEC

“ประยุทธ์”สั่งทีมเศรษฐกิจรัฐบาลศึกษาแผนปฏิรูปภาษีกลุ่ม G7 ดูผลกระทบ และโอกาสการลงทุนในไทย - รวมทั้งโครงการอีอีซี โดยสั่งให้กลับมารายงานให้ ครม.ทราบโดยเร็ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ว่าให้หน่วยงาน และผู้ที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจได้แก่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปศึกษาแผนการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7)

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา อิตาลี ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่เพิ่งบรรลุข้อตกลงด้านภาษีครั้งประวัติศาสตร์ในการทำให้บริษัทข้ามชาติต้องเสียภาษีมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดเพดานอัตราภาษีบริษัทนิติบุคคลในแต่ละประเทศด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบายภาษีของกลุ่มประเทศ G7 อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนของประเทศไทย รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ด้วย จึงให้มีการศึกษาทั้งในแง่ของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากนโยบายปฏิรูปภาษีของกลุ่ม G7 และให้นำมาเสนอ ครม.อีกครั้ง

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า เมื่อมีการใช้นโยบายเรื่องนี้ในกลุ่มประเทศ G7 ประเทศต่างๆอีก 80 -90% ทั่วโลกก็จะใช้ตาม โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ปัจจุบันมีหลายกลุ่มหลายเวทีที่ประชุมหารือในเรื่องเศรษฐกิจในอนาคต  ไม่เฉพาะแต่กลุ่ม G7 เท่านั้น ซึ่งไทยต้อง เตรียมความพร้อม รับมือกับพันธสัญญากรณีต่างๆที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากไทยอยู่ในห่วงโซ่ทั้งหมด

โดยคาดว่าเรื่องการค้าการลงทุนต่างๆจะมีกติกาออกมาอีกมากมาย ไทยจึงต้องติดตาม ปรับตัว แก้ไขกฎระเบียบ สร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่ออกมาของแต่ละประเทศ