'กกต.' เตือนผู้สมัครสภาเทศบาล-นายกเทศมตรี เร่งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายหาเสียงถึง 28 มิ.ย.นี้

'กกต.' เตือนผู้สมัครสภาเทศบาล-นายกเทศมตรี เร่งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายหาเสียงถึง 28 มิ.ย.นี้
4 มิถุนายน 2564
187

"กกต." เตือนผู้สมัครสภาเทศบาล-นายกเทศมตรี เร่งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายหาเสียงถึง 28 มิ.ย.นี้ ฝ่าฝืนเจอปรับ-คุก-เพิกถอนเลือกตั้ง 10 ปี

วันที่ 4 มิ.. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารถึงสื่อมวลชน เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี ต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในกำหนด มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ภายหลังจากการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้ง และไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง คือ ภายในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงให้นับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี 

ในการนี้ หากผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้างต้นหรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเสือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

2.ผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

3.กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และ Application Smart Vote หรือทางบริการข้อมูลสายด่วน 1444

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง