ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 'ราชินี' ต้นแบบ 'ทรงเป๊ะ' วินัยทหาร

ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 'ราชินี' ต้นแบบ 'ทรงเป๊ะ' วินัยทหาร
2 มิถุนายน 2564
612

'กองทัพบก'  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3  มิถุนายน  2564 ทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างแก่ทหาร ในความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยและสง่างาม  

2  มิ.ย. 2564  เวลา  07.30  น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก  พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  43  พรรษา  3  มิถุนายน  2564  ประกอบด้วย  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร  จำนวน  10  รูป  ณ  บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  5,  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  ถวายราชสดุดี  และถวายพระพรชัยมงคล  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์,  พิธีสงฆ์สำหรับการไถ่ชีวิตกระบือ  และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  อีกทั้งได้จัดสถานที่ให้กำลังพล  รวมถึงประชาชน  ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน 

162260124344

กองทัพบกในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจสำคัญสูงสุด  คือ  การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  อาทิ  การบริการทางการแพทย์  การบริจาคโลหิต  รวมทั้งการจัดนิทรรศการ  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  และพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างาม  ทั้งในส่วนกลาง  และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ


162260122610

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี  ทรงพระนามว่า  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  และทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการพระราชดำริต่างๆ  อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ทหารในด้านความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและสง่างาม  
162260125947

กองทัพบก  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล  แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับพระราชประวัติด้านการศึกษาและทรงงาน ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2543 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี 2543-2546 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 -2551 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา

162260127568

และเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีสำหรับพระราชประวัติด้านการศึกษาและทรงงาน ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2543 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี 2543-2546 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 -2551 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา และเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ทรงสำเร็จหลักสูตรด้านการบิน ได้แก่ พ.ศ.2553 ส่งสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบิน ของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41 พ.ศ.2554 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก พ.ศ.2555 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ,ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4 E และ PC-9 เสด็จไปฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ซึ่งออกไปอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะ โบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-900

162260129339

สำหรับหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร ดังนี้ ปีพ.ศ.2553 ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ.2554 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ พ.ศ.2556 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91 พ.ศ.2557 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 59 พ.ศ.2559 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางการอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงสำเร็จหลักสูตรการยิงปืนพกการในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง