ไลฟ์สไตล์

'พรไผทนบน้อม' เนื่องในวโรกาส 'วันเฉลิมพระชนมพรรษา'

เนื่องในวโรกาส"วันเฉลิมพระชนมพรรษา" สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ... ทรงพระเจริญ ...

162260893563

ผกายกรองกราบแก้ว    เกศกานต์

ผองร่ายพจน์พิมาน      มิ่งเกล้า

ผดุงเกียรติขจรจาร จรัสรุ่ง    รัศม์เอย

ถวายพระพรเทิดเจ้า      จวบแจ้งเฉลิมชนม์?

สุทิดาดลเด่นด้าว     แดนไทย

คือคู่บุญภูวไนย       สง่าล้ำ

เสวยสุขพิมุขสมัย     สมรแม่

ทรงพระเจริญเคียงค้ำ เขตแคว้นสยามยง

ดำรงกิจก่อเกื้อ      กัลยา

หนักแน่นมนัสสา    เสกซ้อง

หยาดหยดดั่งสุธา   ธารทิพย์

พิลาสพิไลพ้อง      เพียบด้าวยองค์อร

พรพิพัฒน์โรจน์เรื้อง ราชินี

พรผ่องเพียงรพี       พรั่งพร้อม

พรพุทธวาที ทวยเทพ พิทักษ์เฮย

พรไผทนบน้อม        นอบเบื้องบารมี

(ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ)

ข้าพระพุทธเจ้า

สิริกร ไชยมา

ผู้ประพันธ์