อสังหาริมทรัพย์

ท็อป ทรีเชียงใหม่ ที่คนค้นหาที่อยู่อาศัย

"บาเนีย" เผย 4 เดือนแรกยอดการค้นหาที่อยู่อาศัย5 จังหวัดภาคเหนือลดลง 11 % ระบุ "เชียงใหม่ "ได้รับความสนใจสูงสุด พื้นที่ที่ได้รับความสนใจ 3 อันดับแรก หนองหาร สันทรายน้อยและสุเทพ

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) กล่าวว่าเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าชมwww.baania.comสามารถวิเคราะห์ภาพรวมความสนใจในการซื้อที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 5 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพิษณุโลก ในเดือนม.ค. - เม.ย. 2564 ได้ดังนี้ ความสนใจในการค้นหาที่อยู่อาศัยลดลง 11 % จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจสูงสุด 77 % ตามมาด้วยจังหวัดเชียงราย 13% และจังหวัดพิษณุโลก 5 %

โดยมีผู้ค้นหาจากพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 47 .36% จากกรุงเทพปริมณฑล37.15% และจากจังหวัดเชียงราย 2.32 % สำหรับช่วงอายุที่สนใจ ช่วงอายุ 25 -34 ปี มีสัดส่วน 42 % ช่วงอายุ 35 - 44 ปี มีสัดส่วน 37 % ช่วงอายุ 45 - 54 มีสัดส่วน 15 % แบ่งเป็นเพศหญิง 76% เพศชาย 24 % ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความสนใจ 3 อันดับแรก ตำบลหนองหาร 7.71 % ตำบลสันทรายน้อย 5.31 % ตำบลสุเทพ 5.21 % และมีพื้นที่ ที่ได้รับความสนใจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน คือตำบลสันทรายหลวง และสันผีเสื้อ ส่วน แบบบ้านที่ได้รับความนิยมของบ้านเดี่ยว เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ข้อมูลที่เป็นจุดน่าสนใจในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค คือความสนใจในการค้นหาบ้านมือสองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสัดส่วนถึง 42 % จากภาพรวมการค้นหาทั้งหมด