เช็คที่นี่! จองฉีดวัคซีนโควิด 7-11 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เช็คที่นี่! จองฉีดวัคซีนโควิด 7-11 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เช็คที่นี่! จองฉีดวัคซีนโควิด 7-11 ต้องเตรียมอะไรบ้าง? เริ่มวันนี้ (27พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ตามที่กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้คนไทย เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีอายุ 18-59 ปี และไม่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย นอกจากเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com ด้วยการเตรียมพร้อมร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 3,314 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นจุดบริการให้ความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ส่วนในวันต่อๆ ไปจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'ไทยร่วมใจ' ลงทะเบียน 'www.ไทยร่วมใจ.com' ฉีดวัคซีนโควิดวันแรก เช็คที่นี่!

สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้ที่สามารถติดต่อได้มาแจ้งพนักงานเพื่อช่วยดำเนินตามขั้นตอนผ่านระบบ ดังนี้

  • เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจ ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไข กดให้ความยินยอม
  • ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
  • ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน กรอกรหัส OTP 6 หลัก เพื่อให้ระบบยืนยันการรับข้อมูล
  • หลังได้รับ SMS ยืนยันข้อมูล ให้ทำการเข้าจองนัดหมายฉีดวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข 1516 ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. ทุกวัน

เช็คที่นี่! จองฉีดวัคซีนโควิด 7-11 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?