เปิด 10 อันดับ ‘ประเทศ’ ที่คนไทยไป ‘ลงทุน’มากที่สุด

เปิด 10 อันดับ ‘ประเทศ’ ที่คนไทยไป ‘ลงทุน’มากที่สุด

เปิดสถิติ การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศ พบธุรกิจไทยไปลงทุน3อันดับแรก คือฮ่องกง 2.7หมื่นล้านดอลล์ ถัดมาสิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์

162175518141      รู้กันหรือเปล่า? ว่าที่ผ่านมาภาคธุรกิจไทย นิยมไปลงทุนในประเทศไหนมากที่สุด วันนี้ ‘กรุงเทพธุรกิจ’ มีการรวบรวมสถิติ การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในต่างประเทศสะสมสูงที่สุด

      โดยหากดูสถิติ ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกรายประเทศ จากข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พบว่า 10ประเทศ ที่ภาคธุรกิจไทยเน้นไปลงทุนสะสม มากที่สุด 10อันดับ จนถึง ณ สิ้นปี 2563
        พบว่าประเทศที่ธุรกิจไทย นิยมไปลงทุนมากสุดอันดับแรก หากแยกรายธุรกิจที่พบว่า คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด พบว่า
        อันดับ 1 คือ ประเทศฮ่องกง ที่มียอดลงทุนสะสมสูงถึง 27,213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

        อันดับ 2 คือ สิงคโปร 20,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

        อันดับ3 ยุโรป 19,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

       อันดับ 4 เนเธอร์แลนด์ 12,708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 5 เวียดนาม 9,539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    

        อันดับ 6 มอริเชียส 9,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ 7 สหรัฐอเมริกา 8,621 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 8 บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ 7,484 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

      อันดับ 9 ญี่ปุ่น 6,609 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับสุดท้าย อันดับ 10 สหราชอาณาจักร 5,916 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

       และหากดุราย “ธุรกิจ” ที่คนไทย นิยมไปลงทุนมากที่สุด อันดับ 1 คือ กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ 2 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 19,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 3 การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 16,299 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

       อันดับ 4 การผลิตอาหาร 14,682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 5 การผลิตเครื่องดื่ม 10,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ6 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 6,014 ล้านบาท

         อันดับ 7 การผลิตยางและพลาสติก 5,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 8 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 5,001 ล้านบาท อันดับ 9 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 4,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสุดท้าย อันดับ10 การผลิตเคมีภัณฑ์ 3,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ