สมุทรสาคร พื้นที่สีแดง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่ม เสียชีวิตสะสม 21 ราย

สมุทรสาคร พื้นที่สีแดง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่ม เสียชีวิตสะสม 21 ราย
19 พฤษภาคม 2564
465

ตรวจสอบ "สมุทรสาคร" พื้นที่สีแดง "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่ม เสียชีวิตสะสม 21 ราย


สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่สีแดง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ 57 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,259 ราย หายป่วย 18,565 ราย และเสียชีวิตสะสม 21 ราย

162139091789

162139090058

162139089123

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 59

1. ให้ยกเลิกคำสั่งคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 10
2. ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เว้นแต่ การเข้าประชุม อาจพิจารณาผ่อนผันให้ถอดหน้ากากได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปราย การแสดงความเห็นในที่ประชุม ได้ตามความเหมาะสมฯ

3. จัดให้มีมาตรการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

162139087460

162139086595

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง