สรรพากรเผยกำไรบจ.ลด40%กระทบเป้าจัดเก็บ

สรรพากรเผยกำไรบจ.ลด40%กระทบเป้าจัดเก็บ

อธิบดีกรมสรรพากรเผยกำไรบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่จะยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือนมิ.ย.นี้ต่ำกว่าปีก่อนหน้าถึง 40% ระบุ สาเหตุหลักจากสถานการณ์โควิด-19 กระทบรายได้ธุรกิจ ประเมินผลจัดเก็บรายได้ปีนี้อาจต่ำกว่าเป้าหมาย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรประเมินผลการจัดเก็บรายได้ของกรมฯในปีงบประมาณนี้ว่า อาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ล่าสุด กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะยื่นภาษีภายในเดือนมิ.ย.นี้ ต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 40%

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับกรมฯนั้น คิดเป็นสัดส่วน 30% ของรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดที่กรมฯจัดเก็บได้ ดังนั้น หากบริษัทจดทะเบียน มีรายได้ลดต่ำลง ก็จะส่งผลให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง ย่อมกระทบต่อรายได้ของกรมฯในปีงบประมาณนี้ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ตั้งเป้าหมายให้กรมฯจัดเก็บรายได้รวมที่ 2.085 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้ของภาคธุรกิจ ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้นั้น เป็นรายได้ของภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี 2563 ซึ่งปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้

“ในปีนี้ภาคธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร รวมถึง การที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น การเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษี,การยกเว้นภาษีในกรณีที่จะมีการตีทรัพย์ชำระหนี้ ( Asset Warehouse) เป็นต้น ก็กระทบต่อรายได้ของกรมฯด้วย”

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางธุรกิจที่ยังสามารถทำรายได้ได้ดี เช่น ธุรกิจผลิตอุปกรณ์การแพทย์,ธุรกิจผลิตถุงมือยาง และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ก็พยายามดึงธุรกิจที่อยู่นอกระบบภาษี ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคนอื่นให้เข้าระบบภาษีที่ถูกต้อง ด้วยระบบ Data Analytic ของกรมฯ ทำให้ปัจจุบันกรมฯมีข้อมูลมากขึ้นในการคว้านหาคนที่อยู่นอกระบบภาษี

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ซึ่งสามารถสะท้อนการบริโภคภายในประเทศผ่านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สะท้อนผลประกอบการของภาคธุรกิจผ่านการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล และสะท้อนรายได้ของมนุษย์เงินเดือนผ่านการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนก.ย.2563 กรมฯจัดเก็บรายได้ได้รวม 1.833 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 13.4 % และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.7%

ขณะที่ ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมฯในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 ถึง มี.ค.2564) จัดเก็บได้รวม 7.35 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 9.4% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 8.7 %

ในภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ที่มาจากสามกรมภาษีของประเทศคือ กรมสรรพากร,กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต และรายได้จากรัฐวิสาหกิจ และรวมถึงรายได้จากหน่วยงานอื่นๆที่นำส่ง ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ จัดเก็บได้รวม 1.018 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 10.7% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 10.8%