อว.หนุนเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤติโควิด! ไฟเขียว 3 เทคโนโลยี เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

อว.หนุนเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤติโควิด! ไฟเขียว 3 เทคโนโลยี เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
18 พฤษภาคม 2564
160

อว.หนุนช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด ไฟเขียวให้บริการภาคเอกชนใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน “เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ  - บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ – บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด” พร้อมเปิดให้สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการประชุม “อว.ช่วยเอสเอ็มอีไทยผ่ายวิกฤติโควิด – 19” มี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว.และโฆษก อว. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยพร้อมผู้บริหารเข้าร่วม

162126357570

หลังการประชุม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษก อว.เปิดเผยว่า ได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์โควิด – 19 ไปให้ได้ ด้วย 3 กลไกหลักในการให้บริการ ประกอบด้วย 1.เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ 2.บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ 3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้ วิกฤติสถานการณ์โควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีค่อนข้างมาก

ดังนั้น อว.ในฐานะภาครัฐ ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ โดย วศ.มีเทคโนโลยีพร้อมใช้ ผ่าน3 กลไกหลัก เช่น เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ สิ่งทองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

162126359218

โฆษก อว.กล่าวต่อว่า สำหรับในเรื่องของการบริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วศ.มีทั้งการบริการทดสอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุสัมผัสอาการ ศูนย์ชิม วัสดุก่อสร้างครบวงจร วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ขวดแก้วบรรจุยา ชุด PPE การบริหารทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทั้ง อากาศ น้ำ เสียง กาก อุตสาหกรรม

รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ เครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด วศ.มีทั้งด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่งตลอดจนให้บริการอุตสาหกรรมเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น เครื่องทดสอบความเรียบ – หยาบของผิวกระดาษ เป็นต้น

“อว.พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโต ให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยเหลือให้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว.” ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว

162126361018

ด้านนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยขอขอบคุณ อว. ที่เห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ จะขอทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับ อว. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ของ อว. ไปช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมรับโจทย์จากเพื่อนๆ เอสเอ็มอีมาให้ทาง อว. ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เราทุกคนต้องช่วยกันฝ่าฟันและประคองธุรกิจให้อยู่รอดให้ได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง