คุณภาพชีวิต-สังคม

6 เมนู 'ครูพร้อม' ที่เด็ก 'เรียนออนไลน์' ต้องรู้

เปิดใช้งานเป็นวันแรก สำหรับเว็บไซต์ "ครูพร้อม" แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ได้ "เรียนออนไลน์" เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

17 พ.ค.2564 ถือเป็นวันแรกของการเปิดเว็บไซต์ “ครูพร้อม” หรือ www.ครูพร้อม.com เว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้น โดย "กระทรวงศึกษาธิการ" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ครู ทำความเข้าใจเรื่องการ "เรียนออนไลน์” และการสอนออนไลน์  ผ่าน "แพลตฟอร์ม"ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ศธ. ก่อน “เปิดเทอม” ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ซึ่งจะมีการเรียนรู้ใน 5 รูปแบบ ทั้ง  On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. On-air เรียนผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ขึ้นอยู่กับตามบริบทของแต่ละพื้นที่

  • "ครูพร้อม" เปิดให้บริการวันแรก พื้นที่เรียนรู้ออนไลน์

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้อธิบายถึงเว็บไซต์ “ครูพร้อม” หรือ www.ครูพร้อม.com  ว่า “ครูพร้อม” เกิดจากความห่วงใยถึงการเรียนการสอนของนักเรียน เพราะเมื่อเลื่อนการเปิดเรียนไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 แล้ว ในช่วงเวลา 11 วันทำการ ก่อนเปิดภาคเรียนถือเป็นเวลาที่มีค่า เป็นทางเลือกให้กับครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้ที่โดยจัดไว้เป็น 2 รูปแบบดังกล่าวทั้ง Online และ On-Site ซึ่งเป็นการบูรณาการโดยหน่วยงานทุกสังกัดของ ศธ. รวบรวมเนื้อหาทุกส่วนที่สำคัญมาไว้ในเว็บไซต์เดียวที่เรียกว่า “ครูพร้อม” ซึ่งมีภาคเอกชนมาร่วมด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

162123045238

ดังนั้น เว็บไซต์ดังกล่าว จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ จากคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ครูพร้อม เพื่อให้ครูที่พร้อมแล้ว ได้มาช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อนครูด้วยกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของ On-Site ในพื้นที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งไม่ได้อยู่ในตำรา โดยนำสถานการณ์จริงมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning จำลองกระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบของรูปแบบการส่งเสริมหลักสูตรสมรรถนะซึ่งจะมีการใช้ในปีการศึกษาหน้า ถือเป็นการเอาเวลาที่มีอยู่เหล่านี้ มาเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียนในเรื่องของการใช้สถานการณ์จริง

  • เปิด 6 เมนู "ครูพร้อม" สำหรับ "เรียนออนไลน์"

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ “ครูพร้อม” ได้วางแผนดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค.2564  จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครูและนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นจากเหตุการณ์ร่วมสมัย จัดการเรียนรู้ของจริง ประสบการณ์จริง เพื่อทำให้การเรียนรู้ของเด็กไทยต่อเนื่องไม่หยุดชะงักลง ซึ่ง ศธ.จะจัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าว โดยอาจเริ่มจากประเด็นการเรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์โควิดเป็นลำดับแรก

เว็บไซต์ครูพร้อม.com จะมี 6 เมนู ให้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคน ได้แก่ เมนู อยากเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้สนใจ เรียนวิชาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน

เมนู อยากสอน เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

เมนู อยากรู้ รวบรวมสื่อและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 

เมนู อยากดู เป็นรายการไลฟ์สดที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ หลายความคิดมากประสบการณ์ 

เมนู อยากทำ เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาทักษะทางอาชีพหรือความรู้เพิ่มเติมที่สามารถเรียนรู้จากการลงมือทำได้ทันที 

เมนู อยากแชร์ นำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน นวัตกรรมใหม่ มาเผยแพร่ในแคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge”

นอกจากนั้น หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู โดย สพฐ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจ โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ (รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.)

162123857061

รวมถึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาครูให้สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประสานกับ DLTV ในเรื่องการจัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดตารางเรียนปกติที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 และยังได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกทำตามความสมัครใจ ในลักษณะเป็นงานอดิเรกของนักเรียน หรือหากโรงเรียนใดจะใช้โอกาสนี้ในการซักซ้อมการเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

น.ส.ตรีนุช ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก “ตรีนุช เทียนทอง” (วันที่ 16 พ.ค.2564)ระบุว่า หลังจากที่ได้แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไชต์  “ครูพร้อม” ตามกิจกรรม  เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นทางเลือกและช่องทางการเรียนรู้ตามความสนใจก่อนเปิดเทอม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งความรู้ที่เพื่อนครูทุกท่านสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ และต้องจัดทำรายงานผลใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ได้รับทราบว่า ยังมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ทำให้ครูมีความวิตกกังวล ว่าเป็นการบังคับร่วมกิจกรรม และต้องจัดทำรายงานการเรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเตรียมภาระงานด้านการสอนให้พร้อมสำหรับภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 1 มิ.ย. นี้

162123859174

ดังนั้น ขอย้ำและยืนยันให้ครูสบายใจ คลายกังวลอีกครั้งว่าการใช้งาน ครูพร้อม  ไม่ใช่โครงการอบรม ไม่มีการบังคับ ไม่นับเป็นชั่วโมงเรียน หรือทำให้มีผลต่อการประเมินครู และที่สำคัญที่สุด ไม่ต้องทำรายงานผลการเรียนรู้ของครูจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเด็ดขาด“

โดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดเร่งดำเนินการเน้นย้ำ สร้างความเข้าใจและยึดตามแนวปฏิบัตินี้เป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'ครูพร้อม' คืออะไร? ระบบ 'เรียนออนไลน์' มาใหม่เริ่ม 17 พ.ค.นี้

                      'เรียนออนไลน์' อย่างไรให้รอด? ในยุคโควิด-19

                      “เสมา1” มั่นใจคุมเข้มโควิด ขยายเรียนไฮบริดทั่วปท.

  • "ครูพร้อม" และนักเรียนพร้อม "เรียนออนไลน์" 

นายเขษมชาติ อารีมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กล่าวว่าการเปิดเว็บไซต์ "ครูพร้อม" เป็นการรวบรวมแหล่งความรู้และการเตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียน  ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ที่ดี ซึ่งในส่วนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นั้นได้มีการเตรียมพร้อมครู  และนักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ในขณะนี้ทั้งครูและนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์อย่างมาก

โดยการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะเป็นการใช้ Google classroom ซึ่งทั้งครู นักเรียน จะมีรหัสเข้าระบบในการเรียนการสอน และหากครูหรือเด็กคนไหนไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือบ้านใกล้โรงเรียน ก็ได้เปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กได้มาเรียนรู้ออนไลน์

162123862465

ทั้งนี้ การ"เรียนออนไลน์"ในกรุงเทพฯ หรือในเมืองใหญ่ๆ อาจจะไม่มีปัญหา ยิ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนมีเครื่องมือสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต และผู้ปกครองมีความพร้อม ทำให้การเรียนออนไลน์มีความพร้อมมากกว่า 70% และบางโรงเรียนมีความพร้อม 100%

การ "เรียนออนไลน์" ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องปรับเวลาเรียน การเรียนตามตารางตั้งแต่ 8โมงครึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับการ "เรียนออนไลน์" เพราะที่ผ่านมา เด็กบางคนจะต้องช่วยทำงานที่บ้าน และบางคนกลับไปต่างจังหวัด ต้องไปทำนาในช่วงเช้า ทำให้เขาเรียนได้ไม่เต็มที่ โรงเรียนจึงมีการปรับตารางเรียนให้เรียนประมาณ 9-10 โมงเช้า และขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วงเวลาเรียนควรปล่อยให้เด็กได้เรียนอย่างเต็มที่

นอกจากนั้น ควรปรับเวลาเรียน ให้เหมาะสม ไม่ควรเรียนเต็มเวลา 50 นาที เหมือนเรียนในชั้นเรียน เพราะ "เรียนออนไลน์" เด็กไม่มีความอดทนขนาดนั้น ขณะเดียวกัน ครูจะต้องปรับการสอน นำสื่อมัลติมีเดีย สื่อโซเซียลมีเดีย มาปรับใช้ในการเรียนการสอน งดการนั่งสอน นั่งสอนบรรยาย ควรดึงดูดให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น