คุณภาพชีวิต-สังคม

เช็ค!! 'สอบคัดเลือก' ม.1 และม.4 ใน 'ยุคโควิด' ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการ"สอบคัดเลือก" ม.1 และม.4 ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ใน "ยุคโควิด" ที่นอกจาก "เตรียมตัวในการสอบ"แล้ว ยังต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

หลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)  ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียน ทั้งการจับฉลากเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  และสอบคัดเลือก/จับสลาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ศปก.ศบค. ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การจับสลาก การสอบคัดเลือก ไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)รวมถึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คนในสถานศึกษาที่มีการจับสลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียนให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่

  • 5 เทคนิค “เตรียมตัวในการสอบ” ม.1และม.4

การ “สอบคัดเลือก”ม.1 และม.4 ในยุคโควิด-19 ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการ “เตรียมตัวในการสอบ”แล้ว ยังต้องศึกษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมด้วย

โดยในส่วนของการสอบนั้น หลายคนต้องการสอบให้ได้คะแนนดี ซึ่งวันนี้ “กรุงเทพธุรกิจ”ได้รวบรวมทั้งการ “เตรียมตัวในการสอบ” เข้าม.1 และม.4 รวมถึงมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งจัดห้องจับสลาก ห้องสอบคัดเลือก  และการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ และผู้ดูแลในการคุมสอบ

162123042938

เริ่มด้วย 5 วิธีการ “เตรียมตัวในการสอบ” หรือ “เทคนิคการทำข้อสอบ” น้องๆ สามารถเริ่มได้ด้วย

1.ทบทวนเนื้อหา อย่างที่ทราบกันดีว่าการทบทวนเนื้อหาเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทุกครั้งที่เรียนหนังสือ ขอให้น้องๆ ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในการทบทวนหลังเลิกเรียน และหากไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนขอให้จดคำถาม เพื่อสอบถามอาจารย์ เป็นทั้งการทบทวนบทเรียนและเข้าใจได้เร็วขึ้น  

2.วางแผนการอ่านหนังสือ ทุกคนต้องวางแผนการอ่านหนังสือ แบ่งเป็นรายวิชา จัดตารางอ่านหนังสือให้เท่าๆ กัน กำหนดว่าแต่ละวันจะอ่านวิชาอะไร วันละกี่ชั่วโมง และทำตามแผนนั้น รับรองน้องๆ ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญๆแน่นอน

3.ตั้งใจอย่างแน่วแน่ และพักผ่อนให้เพียงพอ  ความตั้งใจมีความสำคัญอย่างมากในการจะอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน แนะนำให้หาสถานที่เงียบๆ อ่านหนังสือ รวมถึงควรเตรียมน้ำ ขนม และพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าหักโหมหรือกดดันตัวเองมากจนเกินไป ทำให้การอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนเป็นเรื่องที่เรามีความสุข

4. จำให้เป็นภาพและฝึกทำโจทย์บ่อยๆ น้องๆ ลองเปลี่ยนจากข้อความให้เป็นรูปภาพ เพื่อจะช่วยให้จำง่ายขึ้น อาจจะใช้รูปภาพแทนบางบท บางคำพูด รวมถึงควรฝึกทำโจทย์บ่อยๆเป็นการ เตรียมตัวก่อนสอบ ทำให้คุ้มชินกับข้อสอบโจทย์ต่างๆ เวลาอยู่ในห้องสอบจะได้ทำได้ จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้แน่นอนครับ

5.สร้างกำลังใจให้ตัวเอง  หากเตรียมทุกอย่างไว้อย่างดีแล้ว อย่าลืมส่งกำลังใจให้ตัวเองว่าเราทำได้ เราเตรียมพร้อมมาอย่างดี เพราะถ้าน้องๆ มีกำลังใจในตัวเอง เมื่อเจอข้อสอบ เจอโจทย์เราจะมีความมั่นใจในตัวเองในการทำข้อสอบนั้นๆ

  • เช็ค! มาตรการป้องกันโควิด ในการสอบเข้า

สำหรับกำหนดการสอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 29พ.ค. 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 4 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค. 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2564กรณีเด็กไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนง วันที่ 25-29 พ.ค. 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการการจัดห้องจับสลากและห้องสอบคัดเลือก สำหรับการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

1.กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) ให้จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด

2.กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่น หรืออาคารอเนกประสงค์ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด

3.จัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

4.ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

162123047887

ขณะที่ มาตรการของผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องปฎิบัติดังนี้

1.คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน

2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาอื่นๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อได้

3.นักเรียนที่มาสอบม.1 และม.4 นั้น โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงท่านเดียว

4.โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันจับสลาก เพื่อมิให้การรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน

5.ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และจัดห้องพยาบาลสำหรับให้บริการโดยเฉพาะ ณ สถานที่จัดสอบ

6.ให้ผู้เข้าสอบพักคอย ยืนยันตัวตน ณ จุดที่กำหนด

7.ผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน

10.ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน เวลา 09.00 -12.00 น. เท่านั้น โดยโนงเรียนกำหนดวิชา และเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน

11.เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบทีละห้องสอบ โดยต้องให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนเว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลักเว้นระยะห่างทางสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไฟเขียว สพฐ. ปรับ 'ปฏิทินรับนักเรียน' ปี 64 ใหม่

                      ส่องสถิติ ผู้เข้าสอบเตรียมอุดมฯ 12 ปี ย้อนหลัง

                       เช็คด่วน! เคาะวันสอบเข้า ม.1-ม.4 ทั่วประเทศแล้ว

  • สั่งสพฐ.คุมเข้มวัน "สอบคัดเลือก" ม.1, ม.4 ป้องกันโควิด-19

ขณะที่ มาตรการในวันมอบตัวของนักเรียนนั้นๆ ต้องปฎิบัติตามนี้

1.นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

2.คัดกรอง ตรวจวันอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคน

3.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาอื่นๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

4.สถานที่สำหรับการรายงานตัวและการมอบตัวให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยา หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ไม่ควรจัดให้รายงานตัว หรือมอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และให้จัดสถานที่โดยคำนึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม

162123045238

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด "สพฐ." ทั่วประเทศ กำหนด "สอบคัดเลือก"นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พ.ค.2564 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 23 พ.ค.2564 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือก ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทาง สพฐ.ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ในวันสอบ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น

โดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของจังหวัดในพื้นที่กำหนด.