คลายล็อคเวลาเปิด-ปิด ห้างร้านค้าปลีก ร้านอาหารนั่งทานได้ 1 คน/1 โต๊ะ

คลายล็อคเวลาเปิด-ปิด ห้างร้านค้าปลีก ร้านอาหารนั่งทานได้ 1 คน/1 โต๊ะ
16 พฤษภาคม 2564
15,338

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2564

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาระบุ ข้อกำหนดตามความมาตรา 9 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ23) ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ระบุมาตรการผ่อนคลายตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และมาตรการผ่อนคลายให้กับร้านอาหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 นั้น

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งว่า ทั้ง 2 สมาคม ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด )

162115935774

โดย การเปิด-ปิด "ศูนย์การค้า" และ "ห้างสรรพสินค้า" ทั่วประเทศจะปรับเวลาปิดเป็น 21.00 น.

"ซูเปอร์มาร์เก็ต" และ "ไฮเปอร์มาร์ท" ที่ตั้งในศูนย์การค้าจะให้บริการถึง 21.00 น. เช่นกัน

ส่วน "ร้านค้าสะดวกซื้อ" จะให้บริการตามเวลา 04.00–23.00 น.

ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 25% ของที่นั่ง โดย 1 โต๊ะ นั่งได้แค่ 1 คน นั่งได้ถึง 21.00 น. โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้จบเร็วที่สุด

# เราจะก้าวฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน #

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง