BA ไตรมาส1/64ขาดทุน745 ล้าน เหตุพิษโควิดระบาดฉุดผู้โดยสารวูบ

BA ไตรมาส1/64ขาดทุน745 ล้าน เหตุพิษโควิดระบาดฉุดผู้โดยสารวูบ

BA ไตรมาส1/64 ขาดทุน745 ล้าน เพิ่มขึ้น 123%จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุ โควิดระบาดต้องหยุดการบินระหว่างประเทศชั่วคราว-ปรับลดเที่ยวบินในประเทศกดรายได้รวมลดลง78%

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BA ไตรมาส1ปี 2564 ขาดทุน 745.58 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 123%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 338.55 ล้านบาท เนื่องจาก ทั้งนี้ทำให้รายได้รวมในไตรมาส1ปี 2564 อยู่ที่ 1,357.2 ล้านบาท ลดลง 78.8% เทียบกับปีก่อนหน้า เพราะรายได้จากธุรกิจสายการบินลดลง93.3% ธุริจสนามบินลดลง91.6 % และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลง64.2% เพราะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


ทั้งนี้ทำให้บริษัทได้หยุดดำเนินการบินในเส้นทางการบินระหว่างประเทศชั่วคราวตามการประกาศสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมีมาตรการปรับลดจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งมีเส้นทาง กรุงเทพ-สมุย, กรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-สุโขทัย, กรุงเทพ-ลำปาง และกรุงเทพ-ภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบันอันเนื่องการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สอง เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2563 ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนเที่ยวบินในไตรมาสนี้ ลดลง 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยจำนวนผู้โดยสายจำนวน1.5แสนคน ลดลง88.5% โดยมีอัตราขนส่งผู้โดยสายทั้งหมดอยู่ที่ 58.8%