SIRI ไตรมาส 1/64 กำไร 384 ล้านบาท เติบโต 521%

SIRI ไตรมาส 1/64 กำไร 384 ล้านบาท เติบโต 521%

"แสนสิริ" โชว์กำไรไตรมาสแรก 384 ล้านบาท เติบโต 521% จากปีก่อน อานิสงส์กำไรขั้นต้นปรับขึ้นจากการขายโครงการ-ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารลดลง

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้รับมอบอำนาจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 6,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากจำนวน 6,527 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12%

สำหรับกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 1/64 มีจำนวน 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 521% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 62 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/63 ทั้งนี้ กำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/64 มีอัตรากำไรสุทธิ 5.6% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นอย่างมากจากอัตรากำไรสุทธิที่ 0.9% ในไตรมาสที่ 1/63

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับไตรมาสที่ 1/64 อยู่ที่ 29.6% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล