'ศบค.กทม.' สั่งเขตเร่งสำรวจพื้นที่เสียง 'โควิด' ระบาด เน้นที่พักคนงานก่อสร้าง

'ศบค.กทม.' สั่งเขตเร่งสำรวจพื้นที่เสียง 'โควิด' ระบาด เน้นที่พักคนงานก่อสร้าง
14 พฤษภาคม 2564
192

"ศบค.กทม." สั่ง 50 เขตเร่งสำรวจพื้นที่เสียง "โควิด" ระบาด เน้น "แคมป์คนงานก่อสร้าง-จนท.คอลเซ็นเตอร์'

วันที่ 14 .. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 32/2564

ทั้งนี้ ในที่ประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน (สพฐ) ได้แจ้งไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เกี่ยวกับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ภายในเดือน ..นี้ โดย ศบค.ได้อนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการได้ ทำให้ที่ประชุมขอให้ทุกสำนักงานเขตประสานและให้คำแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ที่จะมีการสอบคัดเลือกการจับฉลาก การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียนใหม่ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุด

162098900628

คลิปข่าว

นอกจากนี้ ให้ทุกเขตสำรวจที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่โดยเฉพาะที่พักที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อประสานสำนักอนามัยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก ตลอดจนสำรวจบริษัทผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือบริษัทที่มีแผนก Call center ของตัวเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ละสำนักงานเขต เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด อาทิ การปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระยะห่างระว่างผู้ปฏิบัติงาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งพักคนงานก่อสร้าง และผู้ปฏิบัติงานในคอลเซ็นเตอร์เป็นกลุ่มก้อนสำคัญที่พบการแพร่ระบาดโรคโควิดเป็นจำนวนมาก

162098901896

ขณะที่ปัญหาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่จะต้องกักกันตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในเดือน เม..2574 มีขยะติดเชื้อรวมจำนวน 15.41 ตัน  ..64 ตั้งแต่วันที่ 1-12 .. มีปริมาณขยะติดเชื้อมากถึง21.85 ตัน จึงขอให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องกักตัวเองที่บ้าน ทิ้งขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี โดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไป และขอให้สำนักงานเขตจัดเก็บและรวบรวมไว้ในจุดที่นัดหมายกับสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมจะแจ้งให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด จัดเก็บและนำไปทำลายตามขั้นตอนกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด

สำหรับแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของ กทม.ในปัจจุบัน มี 2 กรณี ได้แก่ 1.การให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิดในสถานที่หรือชุมชนต่างๆ ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ เช่น ตลาดบางแคซึ่งได้ยุติแล้ว และชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน และ 2. การให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป็นต้น

สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้รับฟังแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียนในไลน์ Official Account “หมอพร้อมหรือแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ซึ่งเขตอาจจะให้คำแนะนำ หรืออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียน

162098903120

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง