การเมือง

'ประวิตร'เยี่ยม'ศูนย์ต้านข่าวปลอม' สั่ง'ดีอีเอส'เฝ้าระวังตรวจสอบดำเนินคดี

"ประวิตร" ตรวจเยี่ยม "ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม" กำชับ "ดีอีเอส" เฝ้าระวัง "เฟคนิวส์" ตลอดเวลา เร่งตรวจสอบ ดำเนินคดี พร้อมแจ้งเตือนปชช. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ที่ห้องประชุม  อาคาร 20  บมจ.ทีโอที โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ

พล..ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ เรื่องการต่อต้านข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  รวมทั้งรับฟังการแก้ไขกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอม ซึ่งในภาพรวม มีข่าวปลอมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และด้านสุขภาพ มากถึง 66%  โดยกระทรวงดีอีเอส และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และมีความคืบหน้าตามนโยบายที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมครั้งแรก ที่ผ่านมา อย่างน่าพอใจ

จากนั้น พล..ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญ แก่กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาท ต่อการสร้างกระแสข่าวปลอม ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความสับสน ความตระหนกในสังคม และส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ของรัฐบาลในช่วงวิกฤติโควิด-19 อยู่ในขณะนี้  ซึ่งรัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถ จึงได้กำชับให้หน่วยงานดังกล่าว จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการเฝ้าระวังข่าวปลอมตลอดเวลา และดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการตรวจสอบข่าวสารอันเป็นเท็จและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย

หลังจากนั้น พล..ประวิตร และคณะได้เดินทางไปยัง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อดูการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ด้วยความเสียสละทุ่มเท และอวยพรขอให้บรรลุภารกิจ รวมทั้งปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน