มท.สั่งผู้ว่าฯ สกัดลักลอบเล่นพนัน-ชนไก่-ชนโค-กิจกรรมรวมกลุ่ม ป้องกัน 'โควิด' ระบาด

มท.สั่งผู้ว่าฯ สกัดลักลอบเล่นพนัน-ชนไก่-ชนโค-กิจกรรมรวมกลุ่ม ป้องกัน 'โควิด' ระบาด
12 พฤษภาคม 2564
114

"ศบค.มท." สั่งผู้ว่าฯ ตรวจการลักลอบเล่นพนัน-ชนไก่-ชนโค-กิจกรรมรวมกลุ่ม สกัด "โควิด" ระบาด

วันที่ 12 .. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่าด้วยในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานได้มีมติเมื่อวันที่ 7 .. 64 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการติดตาม กำกับ และเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ทุกจังหวัด ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

รวมทั้งกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด มิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เช่น งานบุญ งานเลี้ยง งานสัมมนาในที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกจังหวัด และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง