'สุพัฒนพงษ์' ชูคาร์บอนศูนย์ สั่งปรับ 'แผนพลังงานชาติ'

'สุพัฒนพงษ์' ชูคาร์บอนศูนย์ สั่งปรับ 'แผนพลังงานชาติ'
13 พฤษภาคม 2564
779

“สุพัฒนพงษ์” สั่งปรับแผนพลังงานแห่งชาติ มอบโจทย์ กระทรวงพลังงาน พุ่งเป้าลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ตามเทรนด์โลก หวั่นเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้า ขีดเส้นเสร็จสิ้นปี เริ่มใช้ปีหน้า

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี(ครม.) นั้น ขณะนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนฯใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป้าหมายในการจัดทำแผนฯให้ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ที่เข้มข้น เพื่อก้าวสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์(Carbon Neutral) หรือ Net-Zero Carbon

“แม้ว่าปัจจุบัน เป้าหมายการลด Co2 ลงในสัดส่วน 20% ของพลังงานจะมีการกำหนดไว้ในแผนฯอยู่แล้ว แต่รองนายกฯ มองว่า อาจจะไม่เพียงพอ เพราะขณะนี้หลายประเทศได้กำหนดเป้าหมายลด Co2 ให้กลายเป็นศูนย์แล้ว และกำหนดปีเป้าหมายไว้ชัดเจน หากไทยไม่ปรับเป้าหมายให้สอดรับทิศทางพลังงานโลก เกรงว่าอาจเป็นเหตุหยิบยกขึ้นมากีดกันการค้าในอนาคตได้”

162081495384

ดังนั้น การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ที่ทางกระทรวงพลังงาน ได้จัดการประชุมระดมสมอง (เวิร์คช็อป) จากคนรุ่นใหม่ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไปเมื่อช่วงเดือนธ.ค.2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่างๆนั้น จะต้องนำกลับมาสู่การเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายหมายใหม่ โดยตั้งโจทย์เรื่องกำหนดการลดปล่อย CO2 ในแต่ละปี และมาตรการด้านพลังงาน ที่จะนำมาใช้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

จากนั้น เมื่อแผนพลังงานแห่งชาติ จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 แผน เพื่อนำมาใช้ในระยะ 5-10 ปี ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน ( EEP ) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan ) ให้สอดรับกับเป้าหมายในแผนพลังงานแห่งชาติต่อไป

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า เดิมการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ จะให้ความสำคัญกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศเป็นหลัก แต่แผนใหม่จะมองจะทิศทางพลังงานของประเทศเบื้องต้น (White Paper) และเริ่มต้นมากำหนดเป้าหมายใหม่ตามการลด CO2 และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เสร็จภายในปลายปีนี้ เพื่อนำแผนพลังงานแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาอนุมัติ และเริ่มใช้ในปี 2565 เป็นต้นไป

162081497093

สำหรับการกำหนดเป้าหมายในแผนพลังงานแห่งชาติใหม่ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ไทยบรรลุข้อตกลง หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) ที่ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 2-13 ธ.ค. 2562 และได้ประกาศคงเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซ CO2 สำหรับประเทศไทยไว้เท่าเดิมที่ 20-25% ภายในปี 2573 

ขณะที่ทิศทางการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติใหม่ เบื้องต้น จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และอาจปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากเดิมแผน PDP กำหนดสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 21% ในปี 2580 แต่จะถึง 50% หรือไม่นั้น ยังต้องประเมินหลายปัจจัยประกอบกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง