'กกต.' รับจดทะเบียน 'เพื่อประชาชน-พลังสยาม-ไทยรักกัน' เป็น 3 พรรคการเมืองใหม่แล้ว

'กกต.' รับจดทะเบียน 'เพื่อประชาชน-พลังสยาม-ไทยรักกัน' เป็น 3 พรรคการเมืองใหม่แล้ว
12 พฤษภาคม 2564
169

"กกต." รับจดทะเบียน "เพื่อประชาชน-พลังสยาม-ไทยรักกัน" เป็น 3 พรรคการเมืองใหม่แล้ว

วันที่ 12 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อประชาชน พรรคพลังสยาม
และพรรคไทยรักกัน ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 79 พรรคการเมือง

162080657679

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง