“ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์” ไขก๊อกซีอีโอ”แม็คกรุ๊ป”

“ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์” ไขก๊อกซีอีโอ”แม็คกรุ๊ป”
12 พฤษภาคม 2564
1,732

“ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์”ไขก๊อกซีอีโอ”แม็คกรุ๊ป” แต่ยังนั่งกรรมการบริษัท มีผล 11 พ.ค.64

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติสำคัญ คือ (1) รับทราบการลาออกของ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ จากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่

(2) แต่งตั้งนายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการบริษัท เป็นผู้รักษาการตำแหน่งแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแทนนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซึ่งขอลาออก จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมให้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เป็น อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพลส ประเทศไทย องค์กรด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เข้ารับตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แม็คกรุ๊ป” แทน คุณสุณี เสรีภาณุ ที่ขึ้นรับตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นอกจากประสบการณ์การเป็นผู้นำบริหารองค์กรด้านโลจิสติกส์ระดับโลกอย่าง DHL แล้ว นางชนัญญารักษ์ ยังมีประสบการณ์การเป็นผู้นำบริหารองค์กรระดับโลกอย่างมืออาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อาทิ ORACLE และ MOTOROLA รวมทั้งหมดมากกว่า 30 ปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง