รวม 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ 'ออมสิน - ธ.ก.ส.' สำหรับอาชีพอิสระ พนักงานประจำ และเกษตรกร

รวม 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ 'ออมสิน - ธ.ก.ส.' สำหรับอาชีพอิสระ พนักงานประจำ และเกษตรกร

รวมรายละเอียด "สินเชื่อ" ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อปี ไม่ต้องค้ำประกัน จากธนาคาร "ออมสิน" "ธ.ก.ส." สำหรับ "อาชีพอิสระ" "พนักงานประจำ" และ "เกษตรกร"

ในช่วง "โควิด-19" ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งการดำเนินชีวิต และรายได้ ซึ่งหนึ่งในปัญหาทางการเงินคือ "ขาดสภาพคล่อง" ทำให้ธนาคารต่างๆ ออกมาขานรับนโยบายรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือ โดยปล่อย "สินเชื่อ" เพื่อช่วย "เพิ่มสภาพคล่อง" ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยล่าสุดธนาคาร "ออมสิน" และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร "ธ.ก.ส." ได้ออกมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ที่ดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องค้ำประกัน สำหรับ "อาชีพอิสระ" "พนักงานประจำ" และ "เกษตรกร" ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อน "กู้เงิน" ดังนี้

  •  สินเชื่อ ธนาคารออมสิน 

โครงการ : สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

รายละเอียดสินเชื่อ : 

- สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อปี 
- ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี
- ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ผู้ประกอบการรายย่อย
- ผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19
- ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ช่องทางการขอสินเชื่อ : สามารถขอสินเชื่อได้ทางแอพฯ "MyMo" (มายโม่) ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 13 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

162080755652

  •  สินเชื่อ ธ.ก.ส.

โครงการ : สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 

รายละเอียดสินเชื่อ :

- รายละไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
- ส่งชำระคืน 3 ปี
- ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : 

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร
- มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 
- ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่องทางการขอสินเชื่อ : 

1. LINE Official BAAC Family

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th 

3. Call Center 02 555 0555 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64