เช็คพิกัด 3 สถานที่ 'กทม.' ตั้งจุดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 12-14 พ.ค.นี้

เช็คพิกัด 3 สถานที่ 'กทม.' ตั้งจุดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 12-14 พ.ค.นี้
11 พฤษภาคม 2564
4,311

กทม.ยันเริ่มคุม "โควิด" ระบาดได้หลายจุด พร้อมเปิดชื่อ 3 สถานที่ตั้งจุดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 12-14 พ.ค.นี้

วันที่ 11 .. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร(ศบค.กทม.) ครั้งที่ 31/2564

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีหลายกลุ่มก้อนที่สำคัญ อาทิ ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย ตลาดห้วยขวาง แฟลตดินแดง เขตดินแดง ปากคลองตลาด เขตพระนคร สี่แยกมหานาค เขตดุสิต สำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์ บริษัทขายตรงตึกเอมไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านขิง เดอะมอล์ลบางแค เขตบางแค เป็นต้น แต่มีหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการระบาดได้ ได้แก่ บริษัทขายตรงตึกเอมไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านขิง เดอะมอล์ล บางแค เขตบางแค

สำหรับในจุดอื่น กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเฉพาะชุมชนแออัดในเขตคลองเตยที่ประชุมได้ให้สำนักอนามัยประสานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และกองทัพ เพื่อเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดคลองเตย ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยหรือประกอบอาชีพ ประมาณ 6,000-7,000 คน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดแก่ผู้ที่ไม่พบเชื้อ

ขณะที่การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกซึ่งหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างในพื้นที่คลองเตย และการฉีดวัคซีนในพื้นที่เขตคลองเตย 3 จุดเดิมได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตย โลตัสพระราม 4 และโกดังการท่าเรือ ยังคงดำเนินการเช่นเดิม เพื่อเร่งค้นหาและแยกผู้ติดเชื้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

162072816281

คลิปข่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมย้ำว่า การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนอกโรงพยาบาล  ตามที่ กทม.ได้ประสานสภาหอการค้าไทยจัดจุดบริการฉีดวัคซีน จำนวน 14 จุดนั้น ภายในสัปดาห์นี้จะทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วันที่ 12 .. ที่บริเวณชั้น 3 sky Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร วันที่ 13 .. ที่บริเวณสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน และวันที่ 14 .. บริเวณชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

โดยผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สำนักอนามัยพิจารณาว่าเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พนักงานขับแท็กซี่  ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานขับเรือ และครู ซึ่งสำนักอนามัยได้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด

สำหรับประชาชนทั่วไปจะให้บริการฉีดวัคซีนในโอกาสต่อไปเมื่อ กทม.ได้รับมีวัคซีนจำนวนมากพอ ปัจจุบัน กทม.ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วทั้งสิ้น 335,450 โด๊ส โดยเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 170,286 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 82,582 ราย

162072817795

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังขอให้งดการละหมาดอีฏิลฟิตร์ ที่มัสยิด และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแจ้งมัสยิดได้ประกาศแจ้งสัปปุรุษในชุมชน ให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว โดยใช้มาตรการเดียวกับการละหมาดที่มัสยิด รวมทั้งให้งดการจัดเลี้ยงอาหารและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง