'WHO'เตือนไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียคุกคามสุขภาพระดับโลก

'WHO'เตือนไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียคุกคามสุขภาพระดับโลก

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) ได้ถูกจัดชั้นให้เป็นไวรัส "สายพันธุ์ที่สร้างความวิตกกังวล" ซึ่งบ่งชี้ว่าไวรัสดังกล่าวได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพในระดับโลก

ดับเบิลยูเอชโอ ระบุว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมีการแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม และมีหลักฐานแสดงว่าไวรัสดังกล่าวสามารถหลบเลี่ยงวัคซีน

ก่อนหน้านี้ ดับเบิลยูเอชโอจัดชั้นไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียว่าเป็นไวรัส "สายพันธุ์ที่น่าสนใจ" เนื่องจากจำเป็นต้องมีการศึกษามากขึ้นเพื่อให้เข้าใจไวรัสดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอ ระบุไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 สายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ได้แก่ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7), ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351) และไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์บราซิล (P.1)