'นิพนธ์' ชงใช้กลไกท้องถิ่น เร่งกระจายวัคซีน

 'นิพนธ์' ชงใช้กลไกท้องถิ่น เร่งกระจายวัคซีน
9 พฤษภาคม 2564
63

“นิพนธ์” เสนอใช้กลไกท้องถิ่น เร่งกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นพี่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้แต่ละจังหวัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ ว่า ตนได้เสนอแนวทางในที่ประชุม ครม. ในการใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ในการสำรวจและประเมินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพราะอสม. รู้จักคนในพื้นที่ และกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างดี

               

พร้อมยอมรับว่าการจัดการโรคต่างๆในอดีต ก็ใช้กลไกของ รพ.สต. หรือสถานีอนามัย เป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้ประชาชนมาตลอด ซึ่งการแพร่ระบาดโควิดในรอบนี้ ก็ไม่เกินวิสัยที่ รพ.สต. จะทำได้ เพราะในแต่ละท้องถิ่นก็มีพยาบาลวิชาชีพ และช่องทางนี้จะทำให้การฉีดวัคซีนเข้าถึงทุกกลุ่มอย่างแท้จริงทั้งในเมืองและชนบท เพื่อไม่ให้วัคซีนกระจุกตัวอยู่ภายในเมือง ซึ่งจะใช้กลไลท้องถิ่นร่วมกับการการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

สำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดูแลเรื่องนี้ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: