ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งปิดโรงงาน 14 วัน หลังพบต่างด้าวติดเชื้อโควิด 39 ราย

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งปิดโรงงาน 14 วัน หลังพบต่างด้าวติดเชื้อโควิด 39 ราย
8 พฤษภาคม 2564
426

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งปิดโรงงาน 14 วัน หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด 39 ราย จากแรงงานทั้งหมด 69 ราย พร้อมสั่งจับกุมดำเนินคดีแรงงานเถื่อนอย่าเด็ดขาด

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรียกประชุมผู้ประกอบกิจการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจกรรมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ 3 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหาร ตำรวจ และผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 28 บริษัท เข้าร่วมประชุม


สำหรับ การประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ขออนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 28 บริษัท ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไทยและจังหวัดสมุทรสาครให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด 19 , ขอความร่วมมืออย่าลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังขอความร่วมมือในการหยุดการเคลื่อนย้ายแรงานข้ามชาติเข้าหรือออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และที่สำคัญคือ หากพบเห็นการนำเข้าหรือลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกฎหมายเข้าไปดำเนินการจับกุมทันที
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้มงวดในการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ส่วนทางหน่วยงานปกครอง ทหาร ตำรวจ แรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ให้เวลา 1 สัปดาห์ในการเข้าตรวจจับกุมแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หลังพบว่ามีกระแสข่าวการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางจังหวัดชายแดนประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายนำมาส่งให้กับนายหน้าที่กรุงเทพฯ และ สมุทรสาคร โดยภายใน 1 สัปดาห์จะต้องมีผลการจับกุม


ส่วนประเด็นที่ทางจังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งปิดโรงงานแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นแรงงานข้ามชาติเกินกว่าครึ่งของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่นั้น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานประกอบการดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน 39 คน จากจำนวนแรงงานทั้งหมด 69 คน ซึ่งแต่เดิมทางจังหวัดสมุทรสาครได้ขอให้สถานประกอบการแห่งนี้ ดำเนินการปิดโรงงานด้วยตนเองเพื่อทำ Bubble and Seal เป็นเวลา 14 วัน แต่ทางโรงงานไม่ปฏิบัติตามที่รับปากไว้ โดยออกประกาศปิดเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เห็นชอบให้ออกเป็นคำสั่งปิดโรงงานเป็นเวลา 14 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค

พร้อมกันนี้ยังได้มีการสั่งให้ตรวจหาเชื้อด้วยน้ำลายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการดังกล่าว และพื้นที่เสี่ยงมีกลุ่มเป้าหมายวันละ 500 คน ส่วนสาเหตุที่ว่า เชื้อโควิด 19 ในกลุ่มก้อนแรงงานข้ามชาติของโรงงานแห่งนี้มาจากที่ใด และเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนนั้น ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นจึงขอให้สถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องของวินัยในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค,การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และขอให้สถานประกอบการทุกแห่ง ทุกคนคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนตน หากพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 088-9810006 อำเภอกระทุ่มแบน 081-8675013 และอำเภอบ้านแพ้ว 081-8675026 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง