OCEAN จ่อผนึก JSP ร่วมผลิตสินค้ากัญชง-ผลิตภัณฑ์อื่น

OCEAN จ่อผนึก JSP ร่วมผลิตสินค้ากัญชง-ผลิตภัณฑ์อื่น
7 พฤษภาคม 2564
284

"โอเชี่ยน คอมเมิรช" เตรียมศึกษาร่วมลงทุน เจเอสพี ผลิตสินค้าสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ กัญชง รวมถึงสินค้าอื่น โดยบริษัทจะดำเนินการด้านจัดหาวัตถุดิบ คิดค้นสูตร คาดผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ในไตรมาส4นี้

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า บริษัทจะทำการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้า และจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เพื่อตรวจสอบสถานะด้านต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุนการผลิตสินค้า ในการผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบประเภทรวมถึงกัญชง พืชเพื่อใช้ในการผลิตอาหาร อาหารเสริม และยา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัททำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้านั้น คาคว่าจะมีระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน โดยรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะนำไปใช้ในการผลิตอาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องดื่ม เป็นต้น ตลอดจนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการลงทุน หากศึกษาแล้วมีความเป็นไปได้ คาคว่าสามารถที่จะผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันกับ เจเอสพี เพื่อทำการลงทุนการค้าในรูปแบบสัญญร่วมผลิตสินค้า หรือ Co-Production Agreementโดย เจเอสพี จะเป็นผู้ลงทุนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการผลิต และบริหารจัดการโรงงาน จัดหาวัตถุดิบ คิดค้นสูตร และจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: