TIDLOR พร้อมเทรด 10 พ.ค.นี้ ด้านกำไรปี 63โต9.7%

TIDLOR พร้อมเทรด 10 พ.ค.นี้ ด้านกำไรปี 63โต9.7%
7 พฤษภาคม 2564
230

ตลท.พร้อมรับหุ้น"เงินติดล้อ" เข้าซื้อขายในวันที่ 10 พ.ค. 64 ราคาเสนอขาย 36.50 บาท ขณะที่กำไรปี 63 ที่ 2,416.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% รับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพอร์ตสินเชื่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรับหลักทรัพย์ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ  TIDLOR เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ โดยเริ่มการซื้อขายในวันที่ 10 พ.ค. 64 มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 907.428 ล้านหุ้น และหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน (กรีนชู) อีก 136.114 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่ 36.50 บาท

พร้อมกันนี้  TIDLOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห้งประเทศไทย(ตลท.) ว่า  ผลดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิ 2,416.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,201.73 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพอร์ตสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

โดยมีรายได้รวม 10,558.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 1,204.8 ล้านบาท ลดลง 27.6% ขณะที่มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 7,530.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% สาเหตุหลักมาจากค่าโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น มีผลขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 583 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย มีต้นทุนทางการเงิน 1,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1%

ในปี 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ 48,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง