ไปรษณีย์ไทย-สภากาชาดส่งถุงยังชีพ

ไปรษณีย์ไทย-สภากาชาดส่งถุงยังชีพ
6 พฤษภาคม 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
184

ไปรษณีย์ไทย หนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งด่วนชุดยังชีพ ให้กลุ่มผู้เปราะบาง 24,000 คน พร้อมชวนคนไทยส่งความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านช่องทาง EMS ฟรี! ถึง 31 พ.ค.นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าสนับสนุนโครงการมอบชุดธารน้ำใจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผ่านแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 โดยขนส่งชุดธารน้ำใจไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) เพื่อกระจายไปสู่  ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 24,000 คน ทั่วประเทศ ตามพิกัดจากการปักหมุด GPS  ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมตั้งเป้าช่วยสนับสนุนการขนส่งไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมี กลุ่มผู้เปราะบางและผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับความช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 600,000 คน 

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID – 19 ยังคงรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบาง ทางสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กลุ่มคนยากจนรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ปัจจุบันแม้ว่าภาคส่วนต่างๆ จะมีมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือและดูแลประชาชนกลุ่มดังกล่าว แต่ความรุนแรงของสถานการณ์นี้ยังคงเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องมีแนวทางและมาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการดำรงชีพ ตลอดจนการเยียวยาที่เหมาะสมอื่นๆ ต่อไป

 

ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงายในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ระลอกใหม่ที่มีต่อกลุ่มผู้เปราะบาง จึงใช้ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งร่วมสนับสนุนโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผ่านแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19”  ปี 2564 โดยการจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่นำไปมอบให้กับผู้สูงวัยที่ไร้ที่พึ่งและช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน 24,000 คน ตามพิกัดจากการปักหมุด GPS ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสำรวจและลงพิกัดที่อยู่ของกลุ่มเปราะบางทุกคน เพื่อที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยามเกิดภัยพิบัติ และเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าสนับสนุนการขนส่งให้กับโครงการดังกล่าวไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้เปราะบางและผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ได้รับความช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 600,000 คน"

 

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังขอเชิญชวนคนไทย ร่วมกันสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 โดยสามารถส่งหน้ากากอนามัย เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริการ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการฝากส่ง เพียงแค่บรรจุสิ่งของลงกล่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม พร้อมจ่าหน้าถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่ง นำไปส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ EMS Point และร้านรวบรวม หรือในกรณีที่มีสิ่งของเป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 3598  เพื่อประสานงานในการขนส่งได้ตลอดช่วงวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 โดยขณะนี้   มีปริมาณการฝากส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า 22,000 กิโลกรัม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง