เตือน!! 'นักเสพ' รวมกลุ่มเสพยาดื่มสังสรรค์ ระวังเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

เตือน!! 'นักเสพ' รวมกลุ่มเสพยาดื่มสังสรรค์ ระวังเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19
6 พฤษภาคม 2564
261

"กรมการแพทย์" เตือน"นักเสพ" รวมกลุ่มเสพยาหรือดื่มสังสรรค์ เสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 พร้อมแนะคำนึงถึงคนในครอบครัวให้มาก อยู่บ้านและใช้โอกาสนี้ ลด ละ เลิก ยาเสพติด

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นวันละ 1,000 กว่าราย ประชาชนควรตระหนักถึงความอันตรายและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองให้มาก โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่คนแออัด

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม "นักเสพ"ไม่ควรรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ หรือเพื่อใช้"ยาเสพติด" รวมไปถึงการใช้"ยาเสพติด"ตามลำพัง

"ยาเสพติด"ทุกประเภทส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อร่างกายของผู้เสพ ทำลายสมองและระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง คลุ้มคลั่ง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ขาดสติ ขาดการระมัดระวังตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทั้งนี้การรวมกลุ่มเพื่อใช้ยาเสพติดอาจต้องอยู่
ในสถานที่ปิดเป็นเวลานาน มีการใช้อุปกรณ์ในการเสพร่วมกัน ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19ได้อย่างรวดเร็ว

  • ระบุโทษ"นักเสพ" เสพยาเสพติดและดื่มสุรา

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ยาและ"ยาเสพติด"ทุกชนิดรวมไปถึงการ "ดื่มสุรา"หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อร่างกายเลย แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

การใช้ยาและสารเสพติดบ่อยๆ จะทำให้สมองส่วนควบคุมการคิดถูกทำลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียไป ทำให้ทำอะไรตามใจตามอารมณ์ จึงมักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว หงุดหงิด เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

162028049111

ในผู้ที่ "ดื่มสุรา"และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้"ยาเสพติด"หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

  • ฝาก"นักเสพ"และดื่ม คำนึงถึงคนในครอบครัว

ฝากถึงผู้ใช้ยาและสารเสพติดรวมไปถึงผู้นิยมดื่มแอลกอฮอล์ ควรคำนึงถึงคนในครอบครัวให้มาก เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าการออกไปรวมกลุ่มเพื่อสังสรรค์ต่างๆ คนในกลุ่มนั้นมีใครติดเชื้อหรือไม่ ไปพื้นที่เสี่ยงหรือไปสัมผัสคนติดเชื้อมาหรือไม่ หรืออาจจะติดแล้วแต่ไม่แสดงอาการ

ดังนั้นควรอยู่บ้าน ไม่นำตัวเองเข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่เสี่ยง พักผ่อนร่างกายดูแลตนเอง และใช้โอกาสนี้ในการ ลด ละ เลิก การใช้ยาและสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงสุราและบุหรี่ โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี "กรมการแพทย์" จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง