บลจ.วรรณ เปิดขายกองทุนใหม่ ‘ONE-UJE-RA’ลุยหุ้นญี่ปุ่นโตเด่น

บลจ.วรรณ เปิดขายกองทุนใหม่ ‘ONE-UJE-RA’ลุยหุ้นญี่ปุ่นโตเด่น
6 พฤษภาคม 2564
489

บลจ.วรรณ แนะกระจายลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น เหตุ บริษัทจดทะเบียนยังมีฐานะการเงินมั่นคง  ใช้เทคโนโลยีดันเติบโต ราคาหุ้นยังถูก   พร้อมเปิดขายกองทุน" วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้"  ถึง 12 พ.ค.นี้  

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)  วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า  การจัดสรรเงินเพื่อกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงนี้ ยังเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทยังคงแนะนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีมุมมองเชิงบวกในตลาดหุ้นแถบเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่น โดยมองว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะพลิกฟื้นกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากศักยภาพที่เป็นประเทศด้านเทคโนโลยีแห่งเอเชียอยู่ก่อนแล้ว  และจุดเด่นที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียน คือ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และที่สำคัญ คือมีมูลค่าต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นที่ได้ปรับตัวใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ซึ่งน้อยกว่าในสหรัฐฯ ที่กว่าครึ่งธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้ว หรือคิดสัดส่วนประมาณ 55% โดยบริษัทญี่ปุ่นมีแนวโน้มในการนำระบบเทคโนโลยี AI และ IoT ต่างมาใช้เพิ่มมาขึ้นต่อเนื่อง จากประมาณ 29% ในปี 2562มาอยู่ที่ประมาณ 34% ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัทอีกมากในระยะข้างหน้า 

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างองค์กร เช่น การทำ M&A หรือการขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักออกไป อาจเป็นส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่บริษัทญี่ปุ่นดียิ่งขึ้น ในภาพรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีระดับเงินสด อยู่ที่ประมาณ 56%  สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐฯ และยุโรป ที่บริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 และดัชนี STOXX600 มีระดับการเงินสดอยู่ราว 18% และ 15% อีกทั้งคาดการณ์ EPS Growth ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วข้างต้นอยู่ที่ 22%, 32%และ34%

จากปัจจัยเชิงบวกข้างต้น ทำให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ผ่าน กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ (ONE-UJE-RA) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป  โดยจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 5-12 พ.ค.นี้ โดยมีนโยบายลงทุนประเภท Fund of Funds ลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มี ROE สูง และมั่นคงในบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 20 แห่ง และขนาดกลาง-เล็กประมาณ 10 แห่ง 

โดยกองทุน ONE-UJE-RA จะใช้ดัชนี TOPIX Net total Return เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งจากแบบจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Back test) ของ ONE-UJE ในระยะเวลา 1 ปี 3 และ 5 ปี อยู่ที่ 53.05.12% และ 16.90% ขณะที่ผลการดำเนินงานดัชนี TOPIX NTR index เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 25.94% 3.84% 9.60% ตามลำดับ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง