สุรปเหตุวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 13 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 457 หลัง

สุรปเหตุวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 13 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 457 หลัง
4 พฤษภาคม 2564
110

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 13 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 457 หลัง คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำพูน ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวม 29 อำเภอ 45 ตำบล 102 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 457 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1-4 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 19 จังหวัด 45 อำเภอ 71 ตำบล 141 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 655 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่สงผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำพูน ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวม 29 อำเภอ 45 ตำบล 102 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 457 หลัง 

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 4 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 19 จังหวัด 45 อำเภอ 71 ตำบล 141 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 655 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย ลพบุรี 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (สุราษฎร์ธานี) แยกเป็น

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และกำแพงเพชร รวม 12 อำเภอ 18 ตำบล 29 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 123 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวม 21 อำเภอ 33 ตำบล 65 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 249 หลัง

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวม 8 อำเภอ 15 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 264 หลัง

ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง สุพรรณบุรี และลพบุรี รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 19 หลัง

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง