ทช.ลุยประมูลสร้างถนนริเวียร่า

ทช.ลุยประมูลสร้างถนนริเวียร่า
4 พฤษภาคม 2564
229

กรมทางหลวงชนบท เตรียมเปิดประมูลปีหน้า ผุดโครงข่ายถนน “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” ด้านตะวันตก 250 กม. ครอบคลุมเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ หนุนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) โดยระบุว่า ขณะนี้ ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงานในอนาคต

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ทช. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 830 คน หลังจากนี้ยังมีแผนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที และครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

“ขณะนี้เราได้จัดทำโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.2565 หลังจากนั้นจะเริ่มขั้นตอนจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)”

สำหรับโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายถนนเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง โดยการดำเนินงานนี้ อยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งแนวเส้นทางของโครงการนี้ จะเลียบไปตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กิโลเมตร (กม.)

โครงการครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และ 2 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และมีจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่บนโครงข่ายถนนเดิมในพื้นที่ โดยจะทำการขยายความกว้างช่องจราจรและไหล่ทางในกรณีที่มีเขตทางเพียงพอ ปรับปรุงผิวทาง สะพาน อาคารระบายน้ำ ป้ายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยให้มีความสมบูรณ์และเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ สายทางให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง