‘เคลมประกันโควิด-19’ ง่ายๆ อย่างไรได้เงินจริง

‘เคลมประกันโควิด-19’ ง่ายๆ อย่างไรได้เงินจริง

คปภ. แนะเคลมประกันโควิด-19 ง่ายๆแค่เตรียมเอกสารให้พร้อม4ขั้นตอน กรณี เจอ จ่าย จบ ต้องเคลมหลัง14วันรอคอยตามเงื่อนไข ยันรักษาในรพ.สนามและฮอลพิเทลได้รับความคุ้มครอง ด้านเอไอเอ-อลิอันซ์ฯ-กรุงเทพประกันชีวิต เตรียมระบบออนไลน์พร้อมประสานงานช่วยเหลือลูกค้า

ในขณะนี้ด้วยยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยังอยู่ในระดับสูงและยอดเสียชีวิตเพิ่มต่อเนื่อง ขณะที่ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อที่มีประกันทคิดเป็นสัดส่วน10-15% ของยอดผู้ติดเชื้อสะสมนั้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

ดังนั้น ในสัปดาห์นี้มาต่อกันด้วยเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ การเคลมประกันประกันโควิด-19  ประชาชนต้องรู้อะไรบ้าง? เพราะหลายคนเป็นกังวลว่า ประกันโควิด-19 จะเคลมได้จริงหรือไม่  แล้วเคลมอย่างไรนั้น

สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  แนะนำว่า  ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องไปยังบริษัท ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ตามเอกสารหลักฐานที่ระบุในกรมธรรม์

อย่างเช่น กรณีเจอ จ่าย จบ โดยทั่วไปแล้ว   หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไป       ยังบริษัทได้ โดยนำส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือผล Lap

หรือ กรณีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้ หรือเงินปลอมขวัญ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายและใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานพยาบาล พร้อมรายการยา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะการเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารเหล่านี้  เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย

หรือ กรณีคุ้มครองการเสียชีวิต ต้องใช้สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19 หรือภาวะโคม่าก็ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์รับรอง

ดังนั้น การเรียกร้องเคลมของแต่ละความคุ้มครอง อาจใช้เอกสารประกอบการพิจารณาแตกต่างกัน และกรอบเวลาในการพิจารณา  ก็อาจแตกต่างกันได้ เช่น กรณีเงินชดเชยการเป็นผู้ป่วยใน ก็อาจต้องให้การรักษาพยาบาลสิ้นสุดก่อน

161992395964

สำหรับการเคลมประกันสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ ? โดยเฉพาะกรณี "เจอ จ่าย จบ" นั้น

"สุทธิพล" บอกว่า เคลมได้เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 “ภายหลังจากการทำประกันภัยและภายหลังจากระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (บริษัทจะระบุได้ไม่เกิน 14 วัน)”

การประกันภัยโควิด-19 ก็เหมือนกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ มีวัตถุประสงค์ คือการช่วยเยียวยา  ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ในส่วนของการประกันภัยโควิด-19 จะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระของประชาชน

ถ้าโรงพยาบาลทั่วไปเตียงเต็ม ต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เคลมได้มั้ย ?

หลังจากตรวจพบเชื้อก็อย่าเพิ่งกังวลใจไป อันดับแรกทางโรงพยาบาล ที่ไปตรวจจะต้องประสานงานจัดหาเตียงให้หากต้องแอดมิทอกชนแล้วพบว่าเตียงเต็มก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา

"สุทธิพล" ยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้เฉกเช่นเดียวกับการรักษาตัวใน รพ.ทั่วไป

ขณะที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19เช่นนี้ บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้เตรียมระบบเคลมประกันออนไลน์และคอลเซ็นเตอร์ไว้รองรับบริการ

เช่น เอไอเอ กรุงเทพประกันชีวิต อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต  ได้เตรียมระบบให้บริการแบบออนไลน์เพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพ ด้านธุรกรรมกรมธรรม์และสินไหม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากที่พัก รวมทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท

และที่สำคัญบริษัทยังได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ลูกค้าของบริษัท รวมทั้งพัฒนาแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้สนใจทำประกันสร้างความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เพียงพอ

ในสัปดาห์หน้ามาติดตามต่อว่า  ประกันโควิด-19” ประเด็นฮอตที่ประชาชนต้องรู้และเตรียมตัวกันไว้ก่อน