ห้างค้าปลีกเข้ม6พื้นที่ควบคุมสูงสุด-ร้านอาหาร'ซื้อกลับ'เท่านั้น

ห้างค้าปลีกเข้ม6พื้นที่ควบคุมสูงสุด-ร้านอาหาร'ซื้อกลับ'เท่านั้น
30 เมษายน 2564
173

จากมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี

โดยมีมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังประกอบด้วย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน/อยู่ในที่สาธารณะ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน "ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม" ให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ ของการนํากลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. 

ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ ในเวลา 04.00 น.

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ระบุว่า สมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย รวมถึงภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ  ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐในมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยการเปิด-ปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจะยังคงเป็นเวลา 11.00- 20.00 น. เช่นเดิม

สำหรับ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ที่ตั้งในศูนย์การค้าจะยังคงให้บริการถึง 21.00 น.

ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00–22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พ.ค.2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้จบเร็วที่สุด

# เราจะก้าวฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน #

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: