จีนแชมป์ลงทุนธุรกิจเอสอีซี “สุราษฎร์”โกยเม็ดเงินสูงสุด 

จีนแชมป์ลงทุนธุรกิจเอสอีซี  “สุราษฎร์”โกยเม็ดเงินสูงสุด 
5 พฤษภาคม 2564
169

พาณิชย์เผยมี.ค. ธุรกิจเกิดใหม่เขตศก.ภาคใต้ ลดลง 4.31%จีนต่างชาติลงทุนพื้นที่สูงสุด สุราษฎร์แชมป์โกยเม็ดเงินหมื่นล้าน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ (Southern Economic Corridor :SEC ) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เดือนมี.ค. 2464 จำนวน 644 ราย ลดลง 29 รายเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ที่มียอดจดทะเบียน 673 ราย หรือ ลดลง 4.31% 

ด้านยอดทุนจดทะเบียน มี.ค. 2564 มูลค่า 944.54 ล้านบาท ลดลง 360 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ที่มีมูลค่า 1,354 ล้านบาท หรือ ลดลง26.60% 

สำหรับประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา อสังหาริมทรัพย์ และภัตตาคาร/ร้านอาหาร ตามลำดับ ส่วนขนาดธุรกิจในพื้นที่ SEC ส่วนใหญ่ 24,247  ราย 95.37% เป็นธุรกิจขนาดเล็ก รองลงมา  3.71% หรือ 944 ราย เป็นธุรกิจขนาดกลาง ที่เหลือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 232 ราย

นายทศพล กล่าวอีกว่า การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย มีมูลค่า ทั้งสิ้น 13,123 ล้านบาท คิดเป็น 9.24% ของมูลค่าทั้งหมด โดยมีมูลค่าการถือหุ้นของชาวต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งใหนไทย 5 อันดับแรกได้แก่ จีน สัดส่วน 14.86% มูลค่า 1,950 ล้านบาท ฝรั่งเศส 14.81% มูลค่า 1,943 ล้านบาท  อังกฤษ 13.31% มูลค่า 1,746 ล้านบาท รัสเซีย6.14% มูลค่า 805 ล้านบาท เบลเยี่ยม 5.44% มูลค่า 714 ล้านบาท ประเทศอื่นๆ 45.44% มูลค่า  5,962 ล้านบาท 

สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย แบ่งตามจังหวัดโดยมีการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงสุด 12,012 ล้านบาท รองลงมา ชุมพร 649 ล้านบาท นครศรีธรรมราช 356 ล้านบาท และ ระนอง 105 ล้านบาท 

ขณะที่รายได้รวม(นำส่งงบประมาณปี 2562)  มูลค่า436,827 ล้านบาท สูงสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า 218,537 ล้านบาท รองลงมา นาครศรีธรรมราช 122,249 ล้านบาท และระนอง 23,956 ล้านบาท 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง