'พปชร.'ถก'พรรคคอมมิวนิสต์จีน'หาทางแก้จน เห็นพ้องความร่วมมือ 6 ด้าน

'พปชร.'ถก'พรรคคอมมิวนิสต์จีน'หาทางแก้จน เห็นพ้องความร่วมมือ 6 ด้าน
30 เมษายน 2564
674

"ธรรมนัส" นำ "พปชร." หารือ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน" ผ่านคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ปชช. ทั้ง2ประเทศ หลัง "สี จิ้นผิง" ประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ เห็นพ้องความร่วมมือ 6 ด้าน

พรรคพลังประชารัฐ และ กระทรวงนิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ความร่วมมือการลดความยากจนของประชาชน ระหว่างพรรคการเมืองไทย-จีน นำโดย ..ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยพร้อมด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เลขานุการวิปรัฐบาลนางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ .. กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เทคโนโลยีศก.ดิจิทัล

ส่วนฝ่ายจีนประกอบด้วย นาย เฉิน โจว รมช.กระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์ นายหลิวเสี่ยวหมิง รองเลขาธิการของคณะกรรมการเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นายหยาง ซิงอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นต้น ผ่านการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยนำความสำเร็จของแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศจีน เป็นแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ โดยยึดหลักพื้นฐานความต้องการประชาชน ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ให้สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความซับซ้อน  โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในการบริหารประเทศบนความร่วมมือในทุกมิติ ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นาย เฉิน โจว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์ กล่าวว่า การประชุมทั้งสองฝ่ายครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีในการเดินหน้าโครงการลดความยากจน ที่เป็นเป้าหมายเดียวกันของทั้งสองประเทศ  ที่มีพันธกิจการสร้างความสุขให้กับประชาชน ในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นับตั้งแต่มีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 18 ของพรรค ที่ประธานาธิบดี สี จินผิ้ง ที่ได้ประกาศชัยชนะอย่างสมบรูณ์ ในช่วงเวลาสำคัญ ในโอกาสสถาปนาพรรค ครบ 100 ปี ที่ทำให้ประชาชนจีนในชนบท 99 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน หลังจากที่มีการเปิดประเทศมากว่า 40 ปี  ขณะเดียวกัน หากวัดความยากจนนับตั้งแต่การเปิดประเทศ พบว่าประชาชนในชนบทปัจจุบัน ที่มีอยู่ 770 ล้านคนสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้ราว 70%

161975988351

รัฐบาลไทยเองก็ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมในหลายด้าน ดั้งนั้นในโครงการความร่วมมือทั้งสองประเทศครั้งนี้จะทำให้เกิดการส่งเสริม และสนับสนุน ซึ่งกันและกันเนื่องจากขณะนี้ปัญหาของแต่ละประเทศซับซ้อนจำเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐานของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี  ตลอดจนความร่วมมือในรูปแบบพรรคการเมือง ที่ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้าน การเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพไปพร้อมๆ กัน ร่วมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้ามาขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นนาย เฉิน กล่าว

..ธรรมนัส กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเพื่อที่จะบรรเทาความยากจนของคนไทย และได้เสนอความร่วมมือระหว่างไทย-จีนมาหลายครั้ง ในเวทีการพบปะ ฯพณฯสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและ ฯพณฯ หลี่  เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

พรรคพลังประชารัฐขอแสดงความยินดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้สถาปนาพรรคครบรอบ100 ปี และเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกันจะยังคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคก็ได้มอบให้ผมมาทำหน้าที่ประชุมครั้งนี้ ก็มีเป้าหมายให้ลดปัญหาความยากจนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวผมได้เดินทางไปประเทศจีนหลายครั้ง โดยเฉพาะเขตปกครองตนเอง กวางซีจ้วงที่มีการบริหารจัดการลดความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นเขตนำร่อง และหน้าต่างของความร่วมมือจีน-อาเซียน ไทยจึงยินดีที่จะสนับสนุนเขตปกครองตนเอง

กวางซีจ้วงและรัฐบาลท้องถิ่นไทยในการส่งเสริมทุกมิติเพื่อขจัดความยากจน..ธรรมนัสกล่าว

ขณะที่นางนฤมล กล่าวว่า เป้าหมายหลักของพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มุ่งส่งเสริมการดูแลกลุ่มเปราะบางของประเทศ ทั้งกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันผู้มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรยากจน) แล้ว 14.6 ล้านคน

รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะเพื่อให้การแก้ไขความยากจนเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมถึงศึกษาแนวทางประเทศจีนที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนคนไทยมากขึ้นและในยุคปัจจุบันที่หลายอย่างเปลี่ยนไปพรรคยังมุ่งที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนห่างไกลเข้าถึงอินเตอร์เน็ต Wifi และให้ความรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ นางนฤมล กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวว่า กล่าวว่า รู้สึกยินดีต่อการร่วมประชุมในครั้งนี้ และในโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งนับเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ และมีสมาชิกการเมืองมากที่สุดในโลก ซึ่งมีจำนวนถึง 91 ล้านคนและขอชื่นชม ฯพนฯ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ได้สานต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนให้จีนมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก สามารถลดจำนวนประชาชนที่ยากจนได้ 800 ล้านคนและทราบว่าประเทศจีนมีเป้าหมายที่จะสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัย มีความมั่นคงมีความเป็นประชาธิปไตย มีอารยธรรม และมีความปรองดอง ให้สำเร็จก่อนปี 2049

การประชุมครั้งนี้จะมีการสนับสนุนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งมีประชากรประมาณ 50 ล้านคน ที่มีประสบการณ์ในการลดความยากจนให้กับประชาชนของตนที่จะนำมาร่วมมือกับ ผู้บริหารเขตจังหวัดต่าง ๆในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมต่อไปนายไพบูลย์ กล่าว

นายวิรัช กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจีนได้สะท้อนให้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบคมนาคม รถไฟความเร็วสูง ทั่วภูมิภาค และประสิทธิภาพการพัฒนระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงทุกโรงเรียนทั้งในพื้นที่ชนบท และกลุ่มผู้ยากไร้ ซึ่งเห็นว่าความสำเร็จในการยกระดับคนยากไร้จะส่งผลให้เป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆ ได้  โดยเฉพาะประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองครั้งนี้ เป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญ ในการลดความยากจน ซึ่งเกิดผลดีต่อแนวทางการดำเนินงานของพรรคการเมืองและประเทศด้วย

..พัชรินทร์ กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคพลังประชารัฐ บรรลุความเห็นพ้องต้องกันในการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบ พรรคการเมือง+การลดความยากจนซึ่งประกอบด้วย6 ด้าน ได้แก่

1.การจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ผู้บริหารไทยโดยกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อจัดอบรมให้กับพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ยินดีจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของไทย 2 รุ่น จำนวน 40 คน และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นก็ยินดีที่จะเชิญผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ฯลฯ

2. การสนับสนุนความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร ยินดีที่จะเชิญฝ่ายไทยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในภาคการเกษตร และการลดความยากจน ฯลฯ เดินทางไปศึกษาดูงานโดยผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคการเมือง ฯลฯ เพื่อสร้างแผนงานนักวิทยาศาสตร์วัยเยาว์ดีเด่นของอาเซียนมาทำงานที่กว่างซี รวมทั้งสนับสนุนฝ่ายไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยมาเรียนต่อที่กว่างซีมากยิ่งขึ้น

3. การสนับสนุนความร่วมมือในการลดความยากจนด้วยอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ของไทยเข้าสู่ตลาดกว่างซีผ่านงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18 และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการลงทุนและธุรกิจระหว่างจีน-อาเซียน เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นของไทย ยินดีต้อนรับฝ่ายไทยส่งออกสินค้าเกษตร เช่นทุเรียนและผลไม้อื่น ไปยังกว่างซีโดยผ่านระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่หรือ New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) หรือผ่านกว่างซีจำหน่ายไปยังตลาดภาคตะวันตกของจีน

4. การสนับสนุนความร่วมมือในการลดความยากจนด้วยการท่องเที่ยว ฝ่ายจีนยินดีที่จะอำนวยบูธพิเศษฟรีให้แก่ฝ่ายไทยในช่วงเวลาจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยวของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนที่จะจัดขึ้นในปี . 2021 เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย และส่งเสริมการลดความยากจนด้วยการท่องเที่ยว

5. การสนับสนุนความร่วมมือในการลดความยากจนด้วย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนโดยแบ่งปันประสบการณ์ของกว่างซีในการบรรเทาความยากจน อย่างตรงจุดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน และสร้างฐานอบรมบุคลากรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เพื่อผลักดันบริษัทขนาดเล็ก และกลางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การส่งเสริมความร่วมมือในการลดความยากจนด้วยการเกษตร โดยแสดงบทบาทของกว่างซี ในฐานะที่เป็นศูนย์ย่อยความร่วมมือการเกษตรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเกษตร ร่วมวิจัยและดำเนินความร่วมมือในการลงทุนและการค้า ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจแถบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง