'อนุดิษฐ์'ชง'รัฐบาล'10ข้อช่วยปชช. เยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ พักหนี้ ปรับเงื่อนไขซอล์ฟโลน

'อนุดิษฐ์'ชง'รัฐบาล'10ข้อช่วยปชช. เยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ พักหนี้ ปรับเงื่อนไขซอล์ฟโลน
29 เมษายน 2564
190

"อนุดิษฐ์" เผย สถานการณ์ผู้ป่วย "โควิด" ตกค้างในพื้นที่ "สายไหม" เริ่มทุเลา จากความร่วมมือทุกฝ่าย หลัง ประสานช่วยหาเตียงรองรับกว่า 100 ราย ชง 10 ข้อ "รัฐบาล" ช่วยปชช. คงมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าเน็ต เยียวยาทั่วถึง ให้คนติดเชื้อทั้งครอบครัวหมื่นบาท พักหนี้ ปรับเงื่อนไขกู้ดอกเบี้ยต่ำ

..อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ..กทม.พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประสานงานให้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังตกค้างในพื้นที่เขตสายไหมจำนวน 100 กว่ารายที่ยังไม่มีเตียงและยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกฝ่าย

สัปดาห์นี้ปัญหาดังกล่าวได้เริ่มทุเลาเบาบางลง เพราะเตียงสนามในหลายพื้นที่เริ่มเปิดให้บริการ ซึ่งคิดแล้วก็น่าเสียใจอยู่เหมือนกัน หากรัฐบาลเตรียมการล่วงหน้าได้ดีกว่านี้ ก็คงไม่เกิดความสูญเสียมากมายอย่างที่เราเห็นตามสื่อ ผมพูดเช่นนี้ไม่ต้องการกล่าวหาใคร แค่คิดว่าความสูญเสียบางเคสมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆ

สำหรับวันนี้ ผมอยากฝากข้อเรียกร้องสำคัญไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ได้รวบอำนาจในการบริหารจัดการโควิด19 ไว้ (อีกครั้ง) อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งการออก...ฉุกเฉิน และ ครม.ได้โอนอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชาหรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จาก  ...คุมโควิดจำนวน 31 ฉบับไว้ที่ท่านเรียบร้อยแล้ว

ผมไม่ห่วงเรื่องระบบสาธารณสุขเพราะผม เชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ ของไทย แต่สิ่งที่ผมเป็นกังวล คือ ระบบบริหารจัดการของรัฐ ที่กลายเป็นอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขไทยและมาตรการเยียวยาต่างๆของรัฐ ที่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ที่ยุติความช่วยเหลือไปตั้งแต่รอบบิลเดือน มี.. ที่ผ่านมา

ผมจำได้ว่านายกรัฐมนตรี ได้แถลงเมื่อวันที่ 23 เมษายน ว่า รัฐบาลมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจในรอบการระบาดใหม่นี้ 3.8 แสนล้านบาท ซึ่งถ้าบริหารจัดการให้ดีก็น่าจะช่วยประชาชนได้พอสมควร

ผมจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนคน สายไหม สะท้อนข้อเรียกร้องต่างๆ ถึงรัฐบาลดังนี้ ครับ

1. ขอให้ท่านคงมาตรการปรับ ลดค่าไฟ โดยบ้านอยู่อาศัย ขอให้ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และสำหรับกิจการขนาดเล็ก ขอได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

2.คงมาตรการ ลดค่าน้ำ โดยลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ทั้งข้อ 1 และ 2 ขอให้ท่านยกเว้นภาษี VAT 7% สำหรับค่าน้ำค่าไฟให้ด้วย

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับผู้ให้บริการ โทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้อง work from home และ สนับสนุนการเรียนออนไลน์ดังนี้

3.1 ปรับลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตภายในครัวเรือน ให้ประชาชนดาวน์โหลด Data ฟรี 50 mbps รวมทั้ง Free DATA สำหรับการใช้ App ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหมด

3.2 ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เนตเพื่อการศึกษา (Wifi /3G/4G) (อาจลงทะเบียนด้วยเลข 13 หลักของนักเรียน)  เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ข้อ 3 นี้ ผมเชื่อว่าอยู่ในวิสัยที่รัฐจะขอความร่วมมือจาก Operator ทุกเจ้าได้

4. ลดราคาน้ำมันให้เป็นไปตามราคาตลาดโลก และยกเลิกการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

5.เลื่อนการจ่ายภาษีนิติบุคคลออกไปอีก 6 เดือน สำหรับธุรกิจ SMEs และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

6.จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะรายที่ติดเชื้อยกครอบครัว เนื่องจากการบริหารจัดการเตียงของภาครัฐล่าช้า ครอบครัวละ 10,000 บาท

7. เร่งจ่ายเงินค้างท่อเบี้ยเสี่ยงภัย และพิจารณาทวีคูณค่าเบี้ยเสี่ยงภัยสำหรับโควิดระลอกที่ 3 รวมทั้งพิจารณาต่ออายุราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

8.พักชำระหนี้ให้กับบุคคลหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ฯลฯ  โดยรัฐต้องออกมาตรการชดเชยให้ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินควบคู่กันไปด้วย

161967061346

9. เยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ สถานบันเทิง ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก

10. ปรับเงื่อนไข มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan)ให้ผู้เดือดร้อนเข้าถึงได้จริง

ข้อเสนอทั้งหมดเป็นเสียงสะท้อนขอความช่วยเหลือบางส่วนจากผู้ได้รับผลกระทบตัวจริง เสียงจริง ในเมื่อสภายังไม่เปิด ผมก็ขอใช้ช่องทางนี้เรียกร้องไปยังรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับฟังและพิจารณากำหนดความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง