เช็คผลคะแนนด่วน! สทศ.ประกาศผลสอบ 'วิชาสามัญ64' ก่อนกำหนด

เช็คผลคะแนนด่วน! สทศ.ประกาศผลสอบ 'วิชาสามัญ64' ก่อนกำหนด

เช็คผลคะแนนด่วน! สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 ก่อนกำหนด ได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64  สถาบันทตสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 หรือ "วิชาสามัญ64" ก่อนกำหนดการ สามารถตรวจสอบผลคะแนนกันได้ที่เว็บไซด์ สทศ. 

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ

  • เข้าระบบเช็คคะแนน คลิก

http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

ทั้งนี้ รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบวิชาสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน และร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน จำแนกตามรายวิชา
161960435920
161960436036