ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนสอบไล่ภาค 2/63 (ส่วนกลาง)

ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนสอบไล่ภาค 2/63 (ส่วนกลาง)
28 เมษายน 2564
193

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งเลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง) เป็นวันที่ 14-27 มิ.ย.64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดกระจายออกไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) อีกครั้งหนึ่ง จากเดิมวันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 14-27 มิถุนายน 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  • วันลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564
  • วันบรรยาย (ออนไลน์) จากเดิมวันที่ 9 – 22 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564
  • วันสอบไล่ จากเดิมวันที่23 – 30 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

161959959710

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง