กสอ.ปั้นอุตสาหกรรม 'ของฝาก-ของที่ระลึก' สร้างรายได้ท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ

กสอ.ปั้นอุตสาหกรรม 'ของฝาก-ของที่ระลึก' สร้างรายได้ท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ
29 เมษายน 2564
133

กสอ. ติวเข้มท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาของฝากของที่ระลึก รองรับหลังเปิดประเทศนำร่อง จ. สุโขทัย สร้างรายได้เพิ่ม 10 ล้านบาท เล็งขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภายในปีนี้ ดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า แม้ว่าในขณะนี้การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 จะทวีความรุนแรง แต่ กสอ. ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนปรับตัว เพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะกลับมาภายหลังการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง และการระบาดลดความรุนแรง ซี่งเมื่อเปิดประเทศได้ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนก็จะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และสร้างรายได้มากกว่าในอดีต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐไทยหลังวิกฤตโควิด-19

โดย แนวทางหลัก ๆ กสอ. ได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าชุมชนประเภทของฝากของที่ระลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตผ่าน “โครงการพัฒนาของฝากของที่ระลึกเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่” โดยการฝึกทักษะการเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของตนเอง การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า การเรียนรู้กระบวนการออกแบบเชิงบริการ ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

สำหรับระยะนำร่องได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และขยายผลต่อเนื่องที่จังหวัดสุโขทัย สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของฝากในจังหวัดเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านบาท ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะขยายผลโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายในปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกกว่า 50 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังจะช่วยกระตุ้นมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี

161959748084

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานที่จังหวัดสุโขทัย กสอ. ดำเนินการส่งเสริมผ่านการถอดอัตลักษณ์วิถีถิ่นสุโขทัย ผ่านกระบวนการสร้างมาสคอตของชุมชนจากจุดเด่นที่มี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความทันสมัย โดยการนำผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความละเอียดและเข้าถึงได้ยาก มาปรับลดลายเส้นต่าง ๆ ให้มีความเรียบง่าย หรือที่เรียกว่า มินิมอลสไตล์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการต่อยอดและพัฒนาสินค้าชุมชนให้เกิดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 กลุ่ม และมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึก จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

161959771626

นอกจากมิติของการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว โครงการดังกล่าวยังสามารถทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 200 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีสัชนาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากการท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 600,000 คนต่อปี ก่อให้เกิดการใช้จ่ายสินค้าและบริการเป็นมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดกว่า 1,800 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง