Data Analysis

จีน-CLMV ทำศัลยกรรมตกแต่งในไทย

เปิดผลสำรวจ จีน-CLMV ทำศัลยกรรมตกแต่งในไทย

ข้อมูล International Society of Aesthetic Plastic Surgeons ปี 2019 ระบุว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่า 7.4% โดยกลุ่มหลักเป็นผู้หญิงอายุ 35-50 ปี นิยมผ่าตัดหน้าอกมากที่สุด ตามด้วยการดูดไขมันปรับแต่งรูปร่าง และศัลยกรรมตา

ในประเทศไทยมีการผ่าตัด ตา และจมูก เป็นจำนวนสูงที่สุด รองลงมา เป็นศัลยกรรมหน้าอก มีสัดส่วนผู้ทำศัลยกรรมที่มาจากต่างประเทศสูงที่สุดถึง 33.2% อย่างจีน และกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ Total Procedure ถึงมากกว่า 16%

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีคลินิกและศัลยกรรมแพทย์จำนวนมากเกิดขึ้น ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์ด้านความงามและศัลยกรรมได้มาตรฐานหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ www.tmc.or.th/check_md

161959764972