จับตา!สรรหาใหม่เก้าอี้ 'เลขา ป.ป.ช.' พร้อมข้าราชการ 16 ตำแหน่ง

จับตา!สรรหาใหม่เก้าอี้ 'เลขา ป.ป.ช.' พร้อมข้าราชการ 16 ตำแหน่ง
28 เมษายน 2564
601

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศ ให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 16 ราย

28 เม.ย.2564  รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศ ให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 16 ราย ได้แก่ 1.นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2.นายประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 3.นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. 4.นายอภินันทน์ ไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5.นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

6.นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 7.นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ8. นายทวีป แดงวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน 9.นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ 10.นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

11.นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี 12.นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย 13.นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 14.นายอนุสรณ์ พจมานวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักบริหารงานกลาง 15.นางแสงโสม ปิ่นปัก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 16.นายรณชัย เตมียสุวรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักบริหารทรัพย์สิน

ทั้งนี้จะส่งผลให้เก้าอี้ข้าราชการ ป.ป.ช. ระดับนักบริหาร ว่างลงหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ต้องมีการดำเนินการสรรหาใหม่ตามที่ พ.ร.บ.ป.ป.ช. กำหนด ส่วนตำแหน่งนักบริหาร อื่นนั้น ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการคัดเลือกข้าราชการสำนักงานป.ป.ช. เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารที่ว่างลง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง