‘สทท.’ ร่วมวงถกแนวทางจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 28 เม.ย.นี้

‘สทท.’ ร่วมวงถกแนวทางจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 28 เม.ย.นี้
23 เมษายน 2564 | โดย พรไพลิน จุลพันธ์
145

‘สทท.’ เตรียมร่วมวงถกหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน วันที่ 28 เม.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า วันนี้ (23 เม.ย.) ทาง สทท.ได้รับหนังสือเชิญจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ประธาน สทท.ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเชิญดังนี้

 

เรื่อง      ขอเชิญประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

เรียน      ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

               

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมนี้ท่านประธานเข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว และขอความกรุณาจัดทำข้อเสนอการจัดหาวัคซีนของภาคเอกชน แล้วส่งมายังสำนักงาน กกร. เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว และโปรดแจ้งแบบตอบรับการประชุม และ ข้อมูลข้อเสนอฯ มายังสำนักงาน กกร. ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง